Cuyperskerkkoor Sas van Gent

Info gebruiksmogelijkheden: zie Tab "Colofon en website-info"     *******     Website bijgewerkt: 27-11-2019

Highlights

Verslag Marialof 19 oktober.

In Memoriam koorlid Pierre Samijn - pag. Actueel (Journaal).

Verwijzing naar de uitnodiging op deze pagina. Dringende oproep! (Zie ook rode tekst bij welkom)

Nieuw: Info betreffende de Cuyperskerk bijgewerkt - pag. Historie H4 

Nieuw: pagina "AVG Europese privacywetgeving"

 

Welkom op de website van het Cuyperskerkkoor.

Het Cuyperskerkkoor is een Rooms Katholiek gemengd kerkkoor, dat thans, door afhaken wegens leeftijd, nog uit dertien leden bestaat. Naar groei wordt, zoals u zult begrijpen, met groot verlangen uitgezien. Misschien iets voor u om mee te zingen?

Het koor is in 1991 ontstaan door samenvoeging van het Dameskoor en het Herenkoor en bestond toen uit ruim veertig leden. Het aantal leden is door vergrijzing en voortschrijdende secularisatie aanzienlijk geslonken.

Niettemin wordt nog altijd op niet onverdienstelijk niveau gezongen, onder leiding van dirigent-organist Drs. J.P. (Jochanan) van Driel (MA, MPhil)  - (foto rechts)

Het koor verzorgt vocaal minstens één keer per drie weken de kerkdienst te Philippine voor de parochiekern Zuidwest (PK Zuidwest) van de Elisabethparochie, waartoe sedert 2004 de geloofsgemeenschap             Sas van Gent behoort.  Het koor is vooral bekend om zijn meerstemmige uitvoeringen.

Op 1 januari 2013 werd de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te               Sas van Gent aan de eredienst onttrokken en moest naar de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine worden uitgeweken.                     

Hoewel de gang - de afstand en het vervoer - naar Philippine niet direct als aangenaam wordt ervaren, wordt met heel veel genoegen gezongen.

Ook de repetities op dinsdagavond in MFC De Statie te Sas van Gent zorgen voor gezelligheid en ontspanning.

Het koor zingt zowel Nederlands als Gregoriaans; liederen en psalmen uit de GVL-bundel (bundel Gezangen Voor de Liturgie) en met veel ambitie meerstemmige Klassieke werken. Met veel verve worden prachtige Avé-Maria's gezongen.

Het koor zingt regelmatig bij vieringen in de zorginstelling De Redoute te Sas van Gent en het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte te Terneuzen.

De Dodenherdenking op 4 mei te Sas van Gent wordt traditioneel, in samenwerking met de Harmonie De Vereenigde Vrienden, vocaal en muzikaal opgeluisterd.

Het Cuyperskerkkoor is ook een gezelligheids- en vriendenclub, met diverse bindingsfeesten; o.a. het jaarlijkse Sint Ceaciliafeest, fietstocht, etc.

Op verzoek weet het koor ook buiten de kerk een aangename recital te geven. Het koor komt dus graag - al dan niet in een kerk - bij u zingen.

 

Meer informatie vindt u op deze en volgende pagina's.(klik hiervoor op het gewenste tabblad bovenaan de pagina of blader door de website met de paginalinks onderaan de pagina)

 

 

U i t n o d i g i n g

 Het  Cuyperskerkkoor nodigt u graag uit om  het koor te versterken.

Iedereen kan zingen, ook al denkt u misschien van uzelf van niet.

Uw stem past in een koor vrijwel altijd.

Kom eens langs op een dag dat het koor zingt; in de kerk of op de wekelijkse repetitieavond.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het

MFC De Statie te Sas van Gent. 

U BENT WELKOM!

Over de voorwaarden van het lidmaatschap praten we dan later wel.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen via e-mail, telefoon of contactformulier.

 

============================================

******  PUBLICATIES  ******

=============================================================================================

Marialof

zaterdag 19 oktober, 15.00 uur, RK Kerk Philippine

Wederom traditiegetrouw organiseert het Cuyperskerkkoor op 19 oktober a.s. het “Marialof” in de ParochiekerkMaria Hemelvaart te Philippine.
U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Oktober is de Rozenkransmaand en dus een mooie gelegenheid om samen met het Cuyperskerkkoor het Marialof te vieren.

Behalve het bidden van de Rozenkrans worden ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.

Het lof begint om 15.00 uur en zal ongeveer één uur duren.

Na afloop worden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie.

Natuurlijk hoopt het koor dat velen de devotie van het Marialof weer eens willen ervaren.

Eigenlijk een unieke kans om nog eens een “Marialof” mee te maken.

Tot dan!
En, als u die heeft, neem dan uw Rozenkrans mee.

HET BESTUUR VAN HET CUYPERSKERKKOOR

Ps. Om de kosten een beetje te drukken, zal er worden gecollecteerd

 

 

-o-o-o-

 

-o-o-o-

 

 

-o-o-o-

Woord- en Communieviering

 1 december 2019

Eerste zondag van de Advent

RK Kerk Philippine

Aanvang: 10.30 uur

 

Voorganger: Pastor Zr. Noëla Polet

Lectrice: Els Roelandt

Koster: Peter van Heerbeek

 

Koor:  Cuyperskerkkoor

Organist-dirigent: Drs. Jochanan van Driel s.s.t.t.


-o-o-o-

 

-o-o-o-

Viering Kerstavond  Nachtmis

24 december 2019

Koorzang: 21.45

Aanvang dienst:

22.00 uur

Voorganger:

Pastor Ad van Loveren

Lectrice: Els Roelandt

Koster: Theo Hemelsoet

Koor: Cuyperskerkkoor

Organist-dirigent:

Drs. Jochanan van Driel s.s.t.t.

 

-o-o-o-

 

-o-o-o-o-

 

Andere vieringen, zonder Cuyperskerkkoor: zie pagina Vieringenoverzicht - Rooster 2019 (klik hieronder)

=============================================================================================

Cuyperskerk (28-05-1892 - heden)

Voormalige RK Parochiekerk H. Maria Hemelvaart - aan de eredienst onttrokken op 1-1-2014

Cuyperskerk, waarnaar het Cuyperskerkkoor is vernoemd                                     De thans lege Cuyperskerk - richting oksaal