Cuyperskerkkoor Sas van Gent

Info gebruiksmogelijkheden: zie Tab "Colofon en website-info"     *******     Website bijgewerkt: 2-5-2018

Welkom op de website van het Cuyperskerkkoor.

Het Cuyperskerkkoor is een Rooms Katholiek gemengd kerkkoor, dat thans uit twintig leden bestaat. Naar groei wordt, zoals u zult begrijpen, met groot verlangen uitgezien. Misschien iets voor u om mee te zingen?

Het koor is in 1991 ontstaan door samenvoeging van het Dameskoor en het Herenkoor en bestond toen uit ruim veertig leden. Het aantal leden is door vergrijzing en voortschrijdende secularisatie aanzienlijk geslonken.

Niettemin wordt nog altijd op niet onverdienstelijk niveau gezongen, onder leiding van dirigent-organist Drs. J.P. (Jochanan) van Driel (MA, MPhil)  - (foto rechts)

Het koor verzorgt vocaal minstens één keer per drie weken de kerkdienst te Philippine voor de parochiekern Zuidwest (PK Zuidwest) van de Elisabethparochie, waartoe sedert 2004 de geloofsgemeenschap             Sas van Gent behoort.  Het koor is vooral bekend om zijn meerstemmige uitvoeringen.

Op 1 januari 2013 werd de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te               Sas van Gent aan de eredienst onttrokken en moest naar de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine worden uitgeweken.                     

Hoewel de gang - de afstand en het vervoer - naar Philippine niet direct als aangenaam wordt ervaren, wordt met heel veel genoegen gezongen.

Ook de repetities op dinsdagavond in MFC De Statie te Sas van Gent zorgen voor gezelligheid en ontspanning.

Het koor zingt zowel Nederlands als Gregoriaans; liederen en psalmen uit de GVL-bundel (bundel Gezangen Voor de Liturgie) en met veel ambitie meerstemmige Klassieke werken. Met veel verve worden prachtige Avé-Maria's gezongen.

Het koor zingt regelmatig bij vieringen in de zorginstelling De Redoute te Sas van Gent en het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte te Terneuzen.

De Dodenherdenking op 4 mei te Sas van Gent wordt traditioneel, in samenwerking met de Harmonie De Vereenigde Vrienden, vocaal en muzikaal opgeluisterd.

Het Cuyperskerkkoor is ook een gezelligheids- en vriendenclub, met diverse bindingsfeesten; o.a. het jaarlijkse Sint Ceaciliafeest, fietstocht, etc.

Op verzoek weet het koor ook buiten de kerk een aangename recital te geven. Het koor komt dus graag - al dan niet in een kerk - bij u zingen.

 

Meer informatie vindt u op deze en volgende pagina's.(klik hiervoor op het gewenste tabblad bovenaan de pagina of blader door de website met de paginalinks onderaan de pagina)

 

 

U i t n o d i g i n g

 Het  Cuyperskerkkoor nodigt u graag uit om  het koor te versterken.

Iedereen kan zingen, ook al denkt u misschien van uzelf van niet.

Uw stem past in een koor vrijwel altijd.

Kom eens langs op een dag dat het koor zingt; in de kerk of op de wekelijkse repetitieavond.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het MFC De Statie te Sas van Gent..

U BENT WELKOM!

Over de voorwaarden van het lidmaatschap praten we dan later wel.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen via e-mail, telefoon of contactformulier.

 

============================================

******  PUBLICATIES  ******

=============================================================================================

***DODENHERDENKING***

m.m.v. Harmonie De Vereenigde Vrienden en Cuyperskerkkoor

4 mei 2018

Aanvang: 19.30 uur
plaats: MFC De Statie - Sas van Gent

 

Programma:

19.45 u - Cuyperskerkkoor zingt: "Nader mijn God tot u" en: "I vow to thee my country"

19.50 u - Harmonie De Vereenigde Vrienden

19.55 u - Gedicht

20,00 u - Twee minuten stilte

20.02 u - Voorlezen van de namen van de oorlogsslachtoffers, opgenomen in het gedenkboek

20.10 u - Cuyperskerkkoor zingt: "Groter dan ons hart"

20.15 u - Toespraak door Wethouder drs. F.O. van Hulle

20.20 u - Harmonie De Vereenigde Vrienden

20.25 u - Vertrek rouwmars naar het Monument voor de Gevallenen; bij het Keizer Karelplein

Programma bij het monument:

20.40 u - Harmonie De Vereenigde Vrienden: "Last Post"

20.45 u - Harmonie De Vereenigde Vrienden: "Wilhelmus" (twee strofen)

20.50 u - Gedicht

20.55 u - Kranslegging, bloemenhulde en defilé door:

- Wethouder drs F.O. van Hulle;

- Bond van Wapenbroeders en Geheim Leger;

- Leerlingen en begeleiders van de basisscholen uit Sas van Gent en Westdorpe;

- Overige aanwezigen.

21.00 u Einde Dodenherdenking.

Het Cuyperskerkkoor zingt:

 

-o-o-o-

 

-o-o-o-

zondag 6 mei 2018

Zesde zondag van Pasen

Aanvang: 10.30 uur


Voorganger: Pastor Van de Wiele

Lector: Peter van Heerbeek

Koster: Peter van Heerbeek

Koor:  Cuyperskerkkoor 

o.l.v. dirigent-organist Drs Jochanan van Driel, s.s.t.t.


-o-o-o

 

-o-o-o-

Donderdag

10 mei 2018

HEMELVAART

Centrale viering

Aanvang: 10.30 uur

Voorganger:

pastor Ad van Loveren

Lectrice: Mariëtte de Wit

Koster: Theo Hemelsoet

Koor: Cuyperskerkkoor

-o-o-o-

 

 

Zondag 20 mei 2018

Oecumenische Pinksterviering 

in  de PKN-kerk te Sluiskil

Aanvang 10.00 uur 

Voorgangers:

Dominee Muller

en

Pastor Dieleman

Muzikale begeleiding: Oecumenisch Pinksterkoor

o.l.v.

Drs. Jochanan van Driel

~~~~

U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Samen te bidden en te zingen in de Geest van Pinksteren.

Naar elkaar luisteren en elkaar verstaan, zoals het toen was, toen Jezus aan zijn discipelen verscheen en een warme wind als vurige tongen over hen heen blies.

=============================================================================================

Cuyperskerk (28-05-1892 - heden)

Voormalige RK Parochiekerk H. Maria Hemelvaart - aan de eredienst onttrokken op 1-1-2014

Cuyperskerk, waarnaar het Cuyperskerkkoor is vernoemd                                     De thans lege Cuyperskerk - richting oksaal