Cuyperskerkkoor Sas van Gent

Info gebruiksmogelijkheden: zie Tab "Colofon en website-info"     *******     Website bijgewerkt: 11-06-2019

Highlights

In Memoriam koorlid Pierre Samijn - pag. Actueel (Journaal).

Verwijzing naar de uitnodiging op deze pagina. Dringende oproep! (Zie ook rode tekst bij welkom)

Nieuw: Info betreffende de Cuyperskerk bijgewerkt - pag. Historie H4 

Nieuw: pagina "AVG Europese privacywetgeving"

 

Welkom op de website van het Cuyperskerkkoor.

Het Cuyperskerkkoor is een Rooms Katholiek gemengd kerkkoor, dat thans, door afhaken wegens leeftijd, nog uit dertien leden bestaat. Naar groei wordt, zoals u zult begrijpen, met groot verlangen uitgezien. Misschien iets voor u om mee te zingen?

Het koor is in 1991 ontstaan door samenvoeging van het Dameskoor en het Herenkoor en bestond toen uit ruim veertig leden. Het aantal leden is door vergrijzing en voortschrijdende secularisatie aanzienlijk geslonken.

Niettemin wordt nog altijd op niet onverdienstelijk niveau gezongen, onder leiding van dirigent-organist Drs. J.P. (Jochanan) van Driel (MA, MPhil)  - (foto rechts)

Het koor verzorgt vocaal minstens één keer per drie weken de kerkdienst te Philippine voor de parochiekern Zuidwest (PK Zuidwest) van de Elisabethparochie, waartoe sedert 2004 de geloofsgemeenschap             Sas van Gent behoort.  Het koor is vooral bekend om zijn meerstemmige uitvoeringen.

Op 1 januari 2013 werd de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te               Sas van Gent aan de eredienst onttrokken en moest naar de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine worden uitgeweken.                     

Hoewel de gang - de afstand en het vervoer - naar Philippine niet direct als aangenaam wordt ervaren, wordt met heel veel genoegen gezongen.

Ook de repetities op dinsdagavond in MFC De Statie te Sas van Gent zorgen voor gezelligheid en ontspanning.

Het koor zingt zowel Nederlands als Gregoriaans; liederen en psalmen uit de GVL-bundel (bundel Gezangen Voor de Liturgie) en met veel ambitie meerstemmige Klassieke werken. Met veel verve worden prachtige Avé-Maria's gezongen.

Het koor zingt regelmatig bij vieringen in de zorginstelling De Redoute te Sas van Gent en het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte te Terneuzen.

De Dodenherdenking op 4 mei te Sas van Gent wordt traditioneel, in samenwerking met de Harmonie De Vereenigde Vrienden, vocaal en muzikaal opgeluisterd.

Het Cuyperskerkkoor is ook een gezelligheids- en vriendenclub, met diverse bindingsfeesten; o.a. het jaarlijkse Sint Ceaciliafeest, fietstocht, etc.

Op verzoek weet het koor ook buiten de kerk een aangename recital te geven. Het koor komt dus graag - al dan niet in een kerk - bij u zingen.

 

Meer informatie vindt u op deze en volgende pagina's.(klik hiervoor op het gewenste tabblad bovenaan de pagina of blader door de website met de paginalinks onderaan de pagina)

 

 

U i t n o d i g i n g

 Het  Cuyperskerkkoor nodigt u graag uit om  het koor te versterken.

Iedereen kan zingen, ook al denkt u misschien van uzelf van niet.

Uw stem past in een koor vrijwel altijd.

Kom eens langs op een dag dat het koor zingt; in de kerk of op de wekelijkse repetitieavond.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het

MFC De Statie te Sas van Gent. 

U BENT WELKOM!

Over de voorwaarden van het lidmaatschap praten we dan later wel.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen via e-mail, telefoon of contactformulier.

 

============================================

******  PUBLICATIES  ******

=============================================================================================

 

-o-o-o-

 

 

-o-o-o-

Zondagviering

16 juni 2019

R.K. Kerk Philippine

Zevende zondag van Pasen
Aanvang: 10.30 uur

 

Voorganger: Pastor Ad van Loveren

Lector: Johan Verplanken

Koster: Els Roelandt

Koor:  Cuyperskerkkoor 

o.l.v.

Willy van Limmen


-o-o-o

 

 

-o-o-o-

 

-o-o-o-o-

 

Andere vieringen, zonder Cuyperskerkkoor: zie pagina Vieringenoverzicht - Rooster 2019 (klik hieronder)

=============================================================================================

Cuyperskerk (28-05-1892 - heden)

Voormalige RK Parochiekerk H. Maria Hemelvaart - aan de eredienst onttrokken op 1-1-2014

Cuyperskerk, waarnaar het Cuyperskerkkoor is vernoemd                                     De thans lege Cuyperskerk - richting oksaal