Cuyperskerkkoor Sas van Gent

Info gebruiksmogelijkheden: zie Tab "Colofon en website-info"     *******                                bijgewerkt: 25-02-2021

Welkom op de website van het Cuyperskerkkoor.

 

 

Highlights

NIEUW

Op pag. "Actueel" - Journaal: In Memoriam Marcel Claeijs

Op pag. "Actueel" bij de liturgie: Onze Vader - zandvertelling

 

Op pag. Actueel: viering van deze zondag.

Op pagina 'Home" - Publicaties: vieringen in februari en livestream

Op  pagina "Actueel" - Journaal: Parochienieuwsbrieven

Op pagina "Actueel" Journaal: Eerste lustrum Website Cuyperskerkkoor

Op pag."Actueel" :  Informatie/Lezingen zondagsdienst te Terneuzen

Op pagina "Actueel ": 

ONZE VADER, met regelmatig een toevoeging. 

Onze Vader - Die Onse Vader gezongen door Rudi Muller (Zuid-Afrikaans)

Onze Vader, gezongen door Emmanuel Msuya (Tanzaniaans)

Onze Vader, gezongen door: Elise Mannah (Nederland Zingt)

Onze Vader, gezongen door Andrea Bocelli

Onze Vader gezongen door Mannenensemble Cantare - toegevoegd 25-2-'21

De zondagsvieringen coronaproof weer opgestart

Vanaf 1 januari 2021 zijn de vieringen aangepast aan de nieuwe kerkelijke coronamaatregelen. De vieringen vinden dan plaats in de Emmauskerk te Terneuzen, met inachtneming van de coronamaatregelen en onderstaand protocol. Vooralsnog is niet bekend of tijdens deze vieringen door het Cuyperskerkkoor gezongen zal worden.

Zie onderstaande nieuwsbrief.

klik op onderstaande link naar website Elisabethparochie voor meer informatie

de lezingen van de zondag staan op pagina Actueel.

Toegevoegd op website:

Enkele toepasselijke liederen in deze tijd - pag. Actueel.

Verwijzing naar de uitnodiging op deze pagina. Dringende oproep! (Zie ook blauwe tekst bij Uitnodiging)

Nieuw: pagina "AVG Europese privacywetgeving"

Om na een weblink te hebben bezocht, terug te gaan naar de pagina op de website: gebruik de linker pijl, links naast de browser. U kunt dan weer verder gaan met de volgende link en/of anderszins de website raadplegen. 

Cuyperskerkkoor - Sas van Gent

 

Het Cuyperskerkkoor is een Rooms Katholiek gemengd kerkkoor, dat thans, door afhaken wegens leeftijd, nog uit dertien leden bestaat. Naar groei wordt, zoals u zult begrijpen, met groot verlangen uitgezien. Misschien iets voor u om mee te zingen?

Het koor is in 1991 ontstaan door samenvoeging van het Dameskoor en het Herenkoor en bestond toen uit ruim veertig leden. Het aantal leden is door vergrijzing en voortschrijdende secularisatie aanzienlijk geslonken.

Niettemin wordt nog altijd op niet onverdienstelijk niveau gezongen, onder leiding van dirigent-organist:  Drs. J.P. (Jochanan) van Driel (MA, MPhil)

 

Het koor verzorgt vocaal minstens één keer per drie weken de kerkdienst te Philippine voor de parochiekern Zuidwest (PK Zuidwest)

van de Elisabethparochie, waartoe sedert 2004 de geloofsgemeenschap Sas van Gent behoort.  Het koor is vooral bekend om zijn meerstemmige uitvoeringen.

Op 1 januari 2013 werd de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te               Sas van Gent aan de eredienst onttrokken en moest naar de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine worden uitgeweken.   

Hoewel de gang - de afstand en het vervoer - naar Philippine niet direct als aangenaam wordt ervaren, wordt met heel veel genoegen gezongen.

Ook de repetities op dinsdagavond in MFC De Statie te Sas van Gent zorgen voor gezelligheid en ontspanning.            

Het koor zingt zowel Nederlands als Gregoriaans; liederen en psalmen uit de GVL-bundel (bundel Gezangen Voor de Liturgie) en met veel ambitie meerstemmige Klassieke werken. Met veel verve worden prachtige Avé-Maria's gezongen.

Het koor zingt regelmatig bij vieringen in de zorginstelling De Redoute te Sas van Gent en het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte te Terneuzen.

De Dodenherdenking op 4 mei te Sas van Gent wordt traditioneel, in samenwerking met de Harmonie De Vereenigde Vrienden, vocaal en muzikaal opgeluisterd.

Het Cuyperskerkkoor is ook een gezelligheids- en vriendenclub, met diverse bindingsfeesten; o.a. het jaarlijkse Sint Ceaciliafeest, fietstocht, etc.

Op verzoek weet het koor ook buiten de kerk een aangename recital te geven. Het koor komt dus graag - al dan niet in een kerk - bij u zingen.

 

Meer informatie vindt u op deze en volgende pagina's.(klik hiervoor op het gewenste tabblad bovenaan de pagina of blader door de website met de paginalinks onderaan de pagina)

 

-o-o-o-

U i t n o d i g i n g

 Het  Cuyperskerkkoor nodigt u graag uit om  het koor te versterken.

Iedereen kan zingen, ook al denkt u misschien van uzelf van niet.

Uw stem past in een koor vrijwel altijd.

Kom eens langs op een dag dat het koor zingt; in de kerk of op de wekelijkse repetitieavond.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het

MFC De Statie te Sas van Gent. 

U BENT WELKOM!

Over de voorwaarden van het lidmaatschap praten we dan later wel.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen via e-mail, telefoon of contactformulier.

 

============================================

******  PUBLICATIES  ******

=============================================================================================

Vieringen in februari


Door de lockdown is het aantal vieringen beperkt. 
Onderstaande eucharistievieringen gaan door te Terneuzen:

Zondag 14 februari – 11.00 uur – Kapelaan Jochem van Velthoven
Zondag 21 februari – 11.00 uur – Kapelaan Jochem van Velthoven
Zondag 28 februari – 11.00 uur – Pastoor Wiel Wiertz

Op dinsdag- en donderdagmorgen om 8.30 uur te Terneuzen viert kapelaan Jochem van Velthoven de eucharistie, op dinsdagmorgen aansluitend aan het getijdengebed. 
Mocht er op dinsdag- of donderdagmorgen een uitvaart zijn, dan vervalt de viering.

Aanmelden voor de vieringen te Terneuzen
Aanmelden is noodzakelijk en kan van maandag tot donderdag tussen 10.00 -12.00 uur. Telefoonnummer: 0115 612327.

Livestream: thuis meevieren   

Vlak voor Kerstmis werd in de Emmaüskerk te Terneuzen een livestreaminstallatie in gebruik genomen. Hiermee kunnen de vieringen in deze kerk gestreamd worden, dat wil zeggen: u kunt deze vieringen via internet rechtstreeks volgen. Het is ook mogelijk om een viering later terug te kijken. De livestream vanuit de Emmaüskerk vindt u door op onderstaande button te klikken.

-o-o-o-

-o-o-o-

 

 

-o-o-o-

vanaf 1 januari 2021 voorlopig geen zondagsviering 

in de RK Kerk te Philippine

zie de nieuwsbrief op deze pagina

Vieringen te Terneuzen om 11.00 uur

in de Emmaüskerk, Alb. Thijmstraat 2,

4532 CZ Terneuzen

(zie pagina "Actueel")

-o-o-o-

 

-o-o-o-

-o-o-o-

 

 

 

-o-o-o-o-

 

Andere vieringen, zonder Cuyperskerkkoor: zie pagina Vieringenoverzicht - Rooster 2020 (klik hieronder)

 

 

NIEUWSBRIEF

PAROCHIES ZEEUWS VLAANDEREN

22 januari 2021

 

 

Aan:    de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
Van:    pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas
 
 
Betreft: verlenging lockdown
 
Beste parochianen,
 
We hadden gehoopt dat met het instellen van de lockdown en de start van het vaccineren het licht aan het einde van de tunnel steeds meer zichtbaar wordt. Maar niets is minder waar. Twee weken geleden werd de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Vorige week kwam ook de ‘avondklok’ in beeld. De Tweede Kamer heeft daar afgelopen woensdag over gedebatteerd en om de partijen wat tegemoet te treden mogen we nu tussen 21.00 en 04.30 uur niet naar buiten, natuurlijk met uitzonderingen. De maatregel is niet om de druk op de medische zorg te beperken, maar om de verspreiding van de nieuwe virus-varianten een halt toe te roepen.
 
Vanaf zondag 3 januari jl. hebben we het aantal vieringen in onze parochies afgeschaald en teruggebracht naar één per parochie. De keuze voor de kerken is toen genomen op basis van beschikbaarheid van vrijwilligers in die kerken en de beschikbare ruimte, om er zorg voor te dragen dat het afstand houden in geen enkel moment in het geding komt, om duidelijkheid te geven waar de viering doorgaat. Het afwisselen van locaties geeft meer onduidelijkheid bij de parochianen. Afgelopen week hebben we besloten om de lockdown in onze parochies te verlengen tot en met zondag 28 februari a.s.

De vieringen die op zondag doorgaan zijn:

Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.

Tijdens de week zullen we vieren volgens het rooster. Houdt u rekening met alle maatregelen van kracht: reserveren, handen ontsmetten, mondkapje dragen, geen samenzang.
 
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Het voornemen bestaat om die avond in meerdere kerken een viering te houden. De mogelijkheden worden dinsdag 2 februari in het pastoraal team besproken en zullen we daarna met u communiceren.
 
Iedereen is van harte welkom in de vieringen, maar het is niet mogelijk om iedere week naar de viering te komen. Het is geen recht om aanwezig te zijn in de viering.

Reserveren is in alle vieringen, op zondag en door de week, verplicht. Dat is mogelijk vanaf de maandag voorafgaand aan de viering. Vanaf dat het aantal van 30 reserveringen is gehaald, komen de mensen die in de loop van de week nog reserveren op de reservelijst te staan. Vallen er door omstandigheden mensen uit, dan wordt u op de hoogte gebracht dat u ook naar de viering mag komen. Reserveren voor verschillende zondagen tegelijk is niet mogelijk! Iedere maandag  wordt er weer gestart met een blanco lijst. Wij hopen op uw aller begrip en hopen ook dat u medeparochianen ook de kans geeft om naar de viering te komen. We zijn samen één, broers en zussen van elkaar. Dus laten we anderen ook de mogelijkheid bieden om op geregelde tijden eens fysiek aanwezig te zijn tijdens een eucharistieviering. We leven in een crisistijd en hoewel we dan nood hebben aan het gebed en de steun van de kerk,  heeft niemand het recht om wekelijks aanwezig te zijn.

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Iedere zondag is er om 10.00 uur de eucharistieviering op NPO2 vanuit een kerk ergens in het land. Vanaf kerstmis 2020 is het ook mogelijk om de vieringen online te volgen via kerkdienstgemist.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk en kijk of luister mee’ Terneuzen in en scrol in de lijst naar de Emmaüskerk. Klik vervolgens op ‘naar kerk’ en u komt op de pagina van de Emmaüskerk. Meer informatie over de viering vindt u daar. 
Laten we letten op én zorgen voor elkaar!
 
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz

 

=============================================================================================

Cuyperskerk (28-05-1892 - heden)

Voormalige RK Parochiekerk H. Maria Hemelvaart - aan de eredienst onttrokken op 1-1-2014

Cuyperskerk, waarnaar het Cuyperskerkkoor is vernoemd                                     Lege Cuyperskerk na ontwijding - richting oksaal