Cuyperskerkkoor Sas van Gent

Info gebruiksmogelijkheden: zie Tab "Colofon en website-info"     *******                              bijgewerkt: 03-12-2022

Welkom op de website van het Cuyperskerkkoor.

 

====================================================================================================================

Highlights

Hieronder 

Sint Caeciliadag 26 november 2022 - Portaal van Vlaanderen (Journaal, pag. "Actueel")

Nieuwsbrief 2022-10, pagina "Parochienieuws" (in Word en Pdf)

Kerstavondviering

 

=====================================================================================================================

 

Derde Zondag van de Advent

11 december 2022

Viering in de RK Kerk te Philippine

09.30 uur

voorganger: Pastor Dr. Noëla Polet

 

 Programma: zie pagina Actueel.

 

=====================================================================================================================

 

 

 

KERSTAVONDVIERING
in de RK Kerk
TE
PHILIPPINE

~~~

Zaterdag 24 december 2022

Aanvang koorzang: 18.45 uur

Aanvang Eucharistieviering: 19.00 uur

voorganger: Kapelaan Rojas Romero

~~~

 

Programma

 

voor de dienst:

Koorzang / Samenzang 

Vreugde alom / Joy to the world

https://www.youtube.com/watch?v=kyciMYZq2-Y

 In ’t Stalleke van Bethlemen

https://www.youtube.com/watch?v=-0iw_qHUsDk

De herdertjes lagen bij nachte

https://www.youtube.com/watch?v=ng4BQoxIHIM

19.00 uur 

Aanvang van de Kerstviering met Eucharistie

Samenzang

Intredelied: Nu zijt wellekome

https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80

Welkom

Openingslied: Uit het duister hier gekomen

https://www.youtube.com/watch?v=u5L_sAHjWG4

Kyrie: Gij die op de aarde komt

Gloria: Eer zij God in onze dagen

https://www.youtube.com/watch?v=R_pXa76o0do

Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3. 5-6

Tussenzang: O kom, o kom Immanuel

https://www.youtube.com/watch?v=c3dL7BsCmR8

Tweede lezing: Titus 2,. 11-14

Lofzang: Ere zij God

https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4

Kerstevangelie: Lucas 2, 1-14 

Evangelielied: Hoor, de eng’len zingen d’eer

https://www.youtube.com/watch?v=r2wUscj1Bo8

Overweging / Preek

Geloofsbelijdenis

Voorbeden + acclamatie: Als alles duister is

https://www.youtube.com/watch?v=NSc4U_GD704

Collecte + liederen: 

Ding, dong merrily on high

https://www.youtube.com/watch?v=nkHvFYGodac

Een Ster ging op uit Israël

https://www.youtube.com/watch?v=ZBeB3MOdsms

Eucharistie

Vredesritus/lied:

Dona nobis pacem (W.A. Mozart)

https://www.youtube.com/watch?v=OSdGW_HBrLE

Communie / communieliederen:

Transeamus usque Bethlehem

https://www.youtube.com/watch?v=aRpZovWH6yI

O, Du Fröhliche

https://www.youtube.com/watch?v=t-DN1AKySa8

Slotlied

Stille Nacht 

https://www.youtube.com/watch?v=EAGNMytY60s

Einde van de viering: 

Zending en zegen

 

=o=o=o=o=

 

Na de Kerstavondviering,

lied bij het verlaten van de kerk

Komt Christus is geboren / Go tell it on the mountain

https://www.youtube.com/watch?v=PWvEP7AjU3s

          &             

Kerstwens Cuyperskerkkoor:

Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest / We wish you a Merry Christmas.

https://www.youtube.com/watch?v=5I1rNuw8w9A

 

~~

Op pagina Parochienieuws: 
Nieuwsbrief 2022/9

https://www.jouwweb.nl/v2/website/630463/editor/page/7730166 

 

Op pag. "Actueel" rubriek Journaal:  aankondiging Kerstavondviering 24 december te Philippine, 18.45 uur
en verslag St. Caeciliafeest - Portaal van Vlaanderen 26-11-2022

Op pag. Fotoalbums: album 9 Portaal van Vlaanderen (in bewerking)

 

Op pag. "Actueel": de viering van deze zondag.

Op pag. "Home" - Publicaties: vieringen in de maand en livestream

Op  pag. "Actueel" - Journaal: Parochienieuwsbrieven 

Op pagina "Actueel" Journaal: Eerste lustrum Website Cuyperskerkkoor

Op pag."Actueel" :  Informatie/Lezingen zondagsdienst te Terneuzen

 

Op pagina "Actueel ": 

ONZE VADER, met regelmatig een toevoeging.

Onze Vader - Die Onse Vader gezongen door Rudi Muller (Zuid-Afrikaans)

Onze Vader, gezongen door Emmanuel Msuya (Tanzaniaans)

Onze Vader, gezongen door: Elise Mannah (Nederland Zingt)

Onze Vader, gezongen door Andrea Bocelli - bij liturgie

Onze Vader gezongen door Mannenensemble Cantare - toegevoegd 25-2-'21

Onze Vader, gezongen door Micha'el Ben David (Hebreeuws) - toegevoegd 4-3-'21

Onze Vader, gezongen door de Vlaamse zanger Christof - toegevoegd 11-3-'21 

Onze Vader, gezongen door Tenira Sturm - toegevoegd 17-3-'21

Onze Vader, gezongen door Corrie Konings -toegevoegd 24-3-'21

Onze Vader / The Lord's Prayer, tekst en zang in het Hebreeuws (tekst Engels vertaald) - toegevoegd 30-3-'21

Onze Vader - Wi Tata, in het Surinaams - (Sranan tongo / Takitaki) gezongen door Mannenoor Maranatha - toegevoegd 6-5-'21

Het nieuwe Onze Vader (RK) - toegevoegd 30-3-'21

Onze Vader, Nederlands Indisch

 

Zondagsviering in Philippine

In Philippine wordt elke week een dienst verzorgd. Om de 2 weken zingt het Cuyperskerkkoor.(CKK)  de andere  weken het St.Caeciliakoor Philippine

klik op onderstaande link naar website Elisabethparochie voor meer informatie

de lezingen van de zondag staan op pagina Actueel.

Om na een weblink te hebben bezocht, terug te gaan naar de pagina op de website: gebruik de linker pijl, links naast de browser. U kunt dan weer verder gaan met de volgende link en/of anderszins de website raadplegen. 

Cuyperskerkkoor - Sas van Gent

 

Het Cuyperskerkkoor is een Rooms Katholiek gemengd kerkkoor, dat thans, door afhaken wegens leeftijd, nog uit dertien leden bestaat. Naar groei wordt, zoals u zult begrijpen, met groot verlangen uitgezien. Misschien iets voor u om mee te zingen?

Het koor is in 1991 ontstaan door samenvoeging van het Dameskoor en het Herenkoor en bestond toen uit ruim veertig leden. Het aantal leden is door vergrijzing en voortschrijdende secularisatie aanzienlijk geslonken.

Niettemin wordt nog altijd op niet onverdienstelijk niveau gezongen, o.l.v. dirigent-organist Sabine de Groote

 

Het koor verzorgt vocaal minstens één keer per drie weken de kerkdienst te Philippine voor de parochiekern Zuidwest (PK Zuidwest) van de Elisabethparochie, waartoe sedert 2004 de geloofsgemeenschap 
Sas van Gent behoort. 
Het koor is vooral bekend om zijn meerstemmige uitvoeringen.

Op 1 januari 2013 werd de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent aan de eredienst onttrokken en moest naar de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine worden uitgeweken.   

Hoewel de gang - de afstand en het vervoer - naar Philippine niet direct als aangenaam wordt ervaren, wordt met heel veel genoegen gezongen.

Ook de repetities op donderdagavond in MFC De Statie te Sas van Gent zorgen voor gezelligheid en ontspanning.            

Het koor zingt zowel Nederlands als Gregoriaans; liederen en psalmen uit de GVL-bundel (bundel Gezangen Voor de Liturgie) en met veel ambitie meerstemmige Klassieke werken. Met veel verve worden prachtige Avé-Maria's gezongen.

Tot voor kort zong het koor regelmatig bij vieringen in de zorginstelling De Redoute te Sas van Gent en het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte te Terneuzen.

Kerstsamenzang met de bewoners van de Redoute is één van de hoogtepunten op de kooragenda

De Dodenherdenking op 4 mei te Sas van Gent wordt traditioneel, in samenwerking met de Harmonie De Vereenigde Vrienden, vocaal en muzikaal opgeluisterd.

Het Cuyperskerkkoor is ook een gezelligheids- en vriendenclub, met diverse bindingsfeesten; o.a. het jaarlijkse Sint Ceaciliafeest, fietstocht, etc.

Op verzoek weet het koor ook buiten de kerk een aangename recital te geven. Het koor komt dus graag - al dan niet in een kerk - bij u zingen.

 

Meer informatie vindt u op deze en volgende pagina's.(klik hiervoor op het gewenste tabblad bovenaan de pagina of blader door de website met de paginalinks onderaan de pagina)

 

-o-o-o-

U i t n o d i g i n g

 Het  Cuyperskerkkoor nodigt u graag uit om  het koor te versterken.

Iedereen kan zingen, ook al denkt u misschien van uzelf van niet.

Uw stem past in een koor vrijwel altijd.

Kom eens langs op een dag dat het koor zingt; in de kerk of op de wekelijkse repetitieavond.

De repetities zijn elke donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het

MFC De Statie te Sas van Gent. 

U BENT WELKOM!

Over de voorwaarden van het lidmaatschap praten we dan later wel.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen via e-mail, telefoon of contactformulier.

 

============================================

******  PUBLICATIES  ******

=============================================================================================

Vieringen door de week

Te Terneuzen  om 08.30 uur      -          elke dinsdag een getijdengebed en aansluitend een Eucharistieviering.
Mocht er op dinsdagochtend een uitvaart zijn, dan vervalt de viering.


De vieringen die op zondag zijn:

Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.

Te Philippine om 09.30 uur, behalve op de zondagen dat Kapelaan Rodrigo Rojas Romero of Pastoor Wiel Wiertz in de Eucharistie voorgaat, om 11.00 uur.

Livestream: thuis meevieren   

De Emmaüskerk te Terneuzen is voorzien van een livestreaminstallatie. Hiermee kunnen de vieringen in deze kerk uitgezonden worden op internet. U kunt dan deze vieringen via internet rechtstreeks volgen. Het is ook mogelijk om een viering later terug te kijken. De livestream vanuit de Emmaüskerk vindt u door op onderstaande button te klikken.

-o-o-o-

 

-o-o-o-

 

 

-o-o-o-

Zondagsviering

Woord en Communie

11 december 2022

Eerste zondag van de Advent

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger:

Pastor Dr. Noëla Polet

Koor: 

Cuyperskerkkoor

Organist-dirigent:

Sabine de Groote

-o-o-o-

 

 

Vieringen te Terneuzen om 11.00 uur

in de Emmaüskerk, Alb. Thijmstraat 2,

4532 CZ Terneuzen

(zie pagina "Actueel")

-o-o-o-

 

 

-o-o-o-

Andere vieringen, zie vieringenschema op website Elisabethparochie, Regioblad, bladzijde 6

klik op onderstaande link

https://www.eparochie.nl/fileadmin/user_upload/Regioblad_3_-_september_2022.pdf 

 

-o-o-o-

Andere vieringen, zonder Cuyperskerkkoor: zie pagina Vieringenoverzicht - Rooster 2020 (klik hieronder)

 

 

=============================================================================================

Cuyperskerk (28-05-1892 - heden)

Voormalige RK Parochiekerk H. Maria Hemelvaart - aan de eredienst onttrokken op 1-1-2014

Cuyperskerk, waarnaar het Cuyperskerkkoor is vernoemd                                     Lege Cuyperskerk na ontwijding - richting oksaal

Maak jouw eigen website met JouwWeb