vervolg Historie Kerk, koor en de Parochie

 

Hoezeer de heren zich ook bezighielden met het geestelijke lied, ook de frivoliteit kwam op de koorreisjes zeker aan de orde.

Liedjes als Edelweis, Im Weissen Rössel werden met plezier en vol overgave beim Wein gezongen, vooral  Jos Kieboom’s lijflied:

Het Herenkoor was een gezellige mannenclub. Na de Hoogmis kaarten bij een pot bier bij medekoorlid Johannes (Hannes) Maas in café D’Ouwe Brug, of gewoon een potje biljart.

Het stond toen onder leiding van voorzitter-koorzanger (bas) Piet Maas.

Medekoorleden waren toen ruim vóór en rond de zestiger jaren o.a.:

Richard Stofferis, Jerôme van Vooren, Ernest Snoeck, Maurice de Jaeger, Johan Verplanken(sr), Johan van den Abeele, Miel Steijaert, koster-organist-zanger Hubert Vercouteren, Walter Voeten, Jos Kieboom, Henk Kras, Hannes Maas, Theo Bracke, Willy Ivens, Adelin Janssens, Jo van Oppen, Dolf de Vries, Richard Krieckaert.

In 1958 richtte Hubert Vercouteren een knapenkoor op teneinde voor de toekomst jonge aanwas voor het mannenkoor te verkrijgen. Helaas is dit koor al vroeg ter ziele gegaan.

 

Later voegden zich nog bij het herenkoor: Johan de Block, Hubert Uytterhoeven, Jo Verplanken, Walter Picavet, Guust Pollet, Armand van Bambost, Ronnie de Groff, Pierre Samijn.

 

Nog later, in de jaren 1980 e.v., sloten zich bij het herenkoor aan: Jo Verplanken (terug van lang weggeweest), Frans Kegels, Jo Celie, Tonnie de Witte, Karel van Dorst, Theo Spuesens. De laatste versterking kwam in 2008 in de persoon van Arthur Wauters. 

Dirigenten van weleer: dhr. Richard Stofferis, Joseph Kieboom, Guust Pollet en Adelin Janssens. De laatstgenoemde werd in 2008 door drs. Jochanan van Driel opgevolgd.

 

-o-o-o-o-

 

 

RK Dameskoor "Sint Caecilia Sas van Gent"  (1960-2014)

 

Het dameskoor werd in 1960 opgericht ter opluistering van uitvaarten en huwelijksvieringen. Ook bij de dames kende saamhorigheid en gezelligheid geen grenzen en gingen zij graag op stap. Zonder de mannen natuurlijk.

Uitstapjes naar Amsterdam of naar dichterbij Oostakker stonden zeker ook op het programma. Het waren toen nog tijden dat de kas van het koor en van de parochie nog goed gevuld was.

Maar, zingend herdenken van een dode of feestelijke kerkliedjes bij een trouwerij, dat was toch eigenlijk waar het dameskoor voor stond.

Immers de mannen moesten door de week werken en konden zich daarom niet vrijmaken om een uitvaart te zingen. Zij die in ploegendienst zaten of zich anderszins verplicht voelden, kwamen dan wel om de uitvaart in het Latijn te zingen. In veel gevallen was het dan ook alleen de koster Hubert Vercouteren die met zijn hoge scherpe rauwe stem boven zijn eigen orgelspel probeerde uit te komen.

Het was dus een grote verbetering toen de vrouwen het steeds vaker gingen overnemen. Bovendien was het Gregoriaans in de mis steeds verder naar de achtergrond gedrongen. Niets stond de dames in de weg om liederen met passende Nederlandse tekst te zingen.

Zo hebben de dames tot 2004 als dameskoor gezongen, eerst onder leiding van Guust Pollet, later Jos Kieboom en op het laatst o.l.v. Adelin Janssens, tot de oprichting van het Parochieel Gemengd Koor.

 

Het Dameskoor Sint Caecilia Sas van Gent  (+ 1985)

Op de foto van links naar rechts.

1e rij:

Lima Nelen, Corrie Vervaet, Marian Heijens, Roza Vermoet, Paula Hemelaar, Rosalie Kegels,

Julia Bruggeman, Elly Berkelaar, Mercedes Kalle

2e rij:

Ursula Bogaert, Addy Doolaege, Rosa Winne, Sophie van de Calseijde, Vera Hemelsoet, Annie Lekens,

Mieke Verplanken, Marie-Jeanne de Rijcke, Guidy Sarneel, Emmy Koorevaar, Jo Vermoet,

3e rij:

Tilly de Boeye, mevr. de Maertelaere, Marja de Vriend.

Op de foto ontbreken: mevr. de Groff-Fennis en mevr. Eugenie van den Abeele.

 

 

Zowel de dames als de heren repeteerden in die tijd in "De Roselaer", het gebouw van de Stichting Sociaal Kultureel Werk (SKW) aan de Noordstraat, de eerste huisvesting van de voormalige Huishoudschool. Het was daar dat onder leiding van Guust Pollet Dames- en Herenkoor samen repeteerden. Eerst de vrouwen en dan de mannen nog apart en later bij wijze van experiment samen.

Een experiment dat slaagde. Zo ontstond schuchter het Parochieel Gemengd koor.

 

Het Parochieel Gemengd Koor Sas van Gent (+ 1995)

Afscheid van Jos Kieboom (midden) - Pauselijk onderscheiden met het Pro Ecclesia et Pontifice

 

Op de foto van links naar rechts.

1e rij:

Ursula Bogaert, Marie-Jeanne De Rijcke, Magda van Dorst, Marian Heyens, Jos Kieboom, Riet de Witte, Agnes Kersbulck, Marguerite Coens, Julia Bruggeman, Addy Doolaege.

2e rij:

Tilly de Boeye, Maria de Vriend, Gerda Schauwvliege, Betsy Claeijs, Vera Hemelsoet, Rosa Winne, Annie Lekens, Rosalie Kegels, Guidy Sarneel, Riet Samijn.

3e rij:

Adelin Janssens, Karel van Dorst, Tonnie de Witte, Johan(Jo) Verplanken, Frans Kegels, Ronnie de Groff, Pierre Samijn, Theo Spuesens, Johan de Block(voorzitter)       

 

-o-o-o-o-

 

Organisten/pianisten van toen tot nu:

Hubert Uytterhoeven, Ursula Bogaert-de Kort, Riet Engels-Bogaert, Rieneke de Block-Maas, Jos Verpoorten, Jeroen den Brabander, Adelin Janssens en sinds 2008 drs. Jochanan van Driel.

 

-o-o-o-o-

Voorzitters van het Parochieel Gemengd koor, thans Cuyperskerkkoor: 

Piet Maas, Johan de Block, Theo Spuesens

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb