Home » Vieringenoverzicht

Zondagvieringen 2019 met Cuyperskerkkoor   

Datum:    Activiteit:                    Voorganger:                          tijd: 10.30u       

06-01      Driekoningen              pastor Polet                 

20-01      Zondagviering            Werkgroep Liturgie                         

03-02      Maria Lichtmis           Pastor van Waterschoot     

17-02      Eucharistie                 Pastor Verbraeken

17-03      Zondagviering            Werkgroep liturgie

31-03      Eucharistie                 Pastoor Wiertz

07-04      Eucharistie                 Pastoor Wiertz                     tijd: 10.30u       05-05      Zondagviering            Pastor van Loveren

19-05      Zondagviering            Werkgroep liturgie                                 

02-06     Eucharistie                  Pastor Verbraeken               tijd: 10,30u     

16-06     Zondagviering             Pastor van Loveren                      

15-09     Vredeszondag            Pastor van Waterschoot

06-10     Zondagviering            Pastor Polet

20-10     Zondagviering            Pastor Grossert

03-11     Eucharistie                 Pastoor Wiertz

17-11     Zondagviering            Pastor Dieleman

24-11     Eucharistie                 Pastor van Velthoven

              St Caeciliaviering samen met koor St Caecilia

01-12     Advent 1                    Pastor Polet           

24-12    Kerstnachtdienst         Pastor van Waterschoot       tijd: 21.45u

29-12    Zondagviering             Pastor van Waterschoot       tijd: 10.30u

 

 

 

Bijzondere vieringen 2019 met Cuyperskerkkoor

Datum   Activiteit                     Voorganger         plaats                      tijd

27-04    De Honte, ziekenh                                 Terneuzen              16.30u 

09-06   Oecumenische            Past. Dieleman                                   10.00u

            Pinksterviering             en dominee                                                      28-09   De Honte, ziekenh                                  Terneuzen               16.30u                                      

 

24-11   St Caeciliaviering       Past v Velthoven      Philippine        10.30u

24-12   Kerstnachtdienst        Past vWaterschoot    Philippine        21.45u    

                                     

 

                                                    

Andere bijzondere vieringen:  

Datum    Activiteit:                       Voorganger                       Koor:                           Plaats:                               tijd

01-01     Centrale viering             Pastor van Velthoven       Emmaus                      Terneuzen                        10.3u                     

14-02     Aswoensdag                 Pastor van Waterschoot   St Caecilia                    Philippine                         19.00u

03-03     Zondagviering               Pastor van de Wiele         Gregoriaans koor

                                                                                              Deerlijk                         Philippine                          10.30u

10-03     Kennismaking EHC      Pastor Dieleman                St Caecilia                    Philippine                          10.30u   

14-04     Palmzondag                 Pastor Verbraeken             Sas Chante                  Philippine                          10.30u

29-03     Witte Donderdag          Pastor van Velthoven         Emmaus                      Terneuzen                         19.00u

30-03    Goede Vrijdag               Pastor v. Waterschoot        St Caecilia                   Philippine                          19.00u

31-03     Paaswake                     Pastor v. Velthoven            Emmaus                     Terneuzen                          21.00u

10-05    Hemelvaartsdag             Pastor Verbraeken                                               Zuiddorpe                            10.30u  centrale viering

30-06    Parkdienst                     Pastor Dieleman                Harmonie Sluiskil        Sluiskil                                10.30u 

15-08   Maria Hemelvaart          Pastor  v.Velthoven            St Caecilia                   Philippine                           10.30u centrale viering

01-09   Tentdienst                      Pastoor Wiertz                                                       Sluiskil                                10.00u oecumenische viering

08-09   Ziekenzondag                Pastor Dieleman                Or Tamim                     Philippine                           10.30u

15-09   Vredeszondag               Pastor v Waterschoot         Cuyperskerkkoor          Philippine                           10.30u                 

12-10   Marialof                          Jacinta Sigl en Jo Verplanken, volkszang              Philippine                           15.00u

01-11   Allerheiligen                   Pastor v Velthoven                                                 Zuiddorpe                           19.00u centrale viering

02-11   Allerzielen                      Pastor v Waterschoot        St. Caecilia                   Philippine                           10.30u

10-11   Elisabethzondag            alle pastores                      Elisabethkoor               Terneuzen                          10.30u centrale viering

15-11   Vormselviering                                                                                              Zuiddorpe                           19.00u centrale viering op vrijdag

25-11   St Caeciliaviering            Pastor v Velthoven          Cuyperskerkkoor           Philippine                             10.30u

            Christus Koning                                                       en St Caeciliakoor

15-12   Lessons & Carols           Voorgangers e.a.             WZVL Kamerkoor          Philippine                            15.30u

22-12   Lessons & Carols            Voorgangers e.a.            WZVL Kamerkoor          Philippine                             15.30u

24-12   Kerstnachtdienst            Pastor van Waterschoot    Cuyperskerkkoor           Philippine                            21.45u

25-12   1e Kerstdag                    Pastor v Velthoven           Harmonie Philippine      Philippine                            10.30u

31-12   Oudjaarsavond               Pastoor Wiertz                                                        Terneuzen                           17.00u centrale viering

 EHC = Eerste Heilige Communie 

Eucharistievieringen 2019 te Philippine

Datum  Voorganger / priester            Muzikale begeleiding                                          tijd

27-01   Pastor van Velthoven            St. Caecilia                                                         10.30u

17-02   Pastor Verbraeken               Cuyperskerkkoor                                                 10.30u

24-02   Pastor van Velthoven           St. Caecilia                                                          10.30u

24-03   Pastor van Velthoven           St Caecilia                                                            10.30u 

31-03   Pastoor Wiertz                      Cuyperskerkkoor                                                 10.30u

14-04   Pastor Verbraeken                Sas Chante                                                         10.30u

28-04   Pastor van Velthoven            St Caecilia                                                           10.30u

26-05   Pastor Reurs                         St Caecilia                                                           10.30u

02-06   Pastor Verbraeken                Cuyperskerkkoor                                                  10.30u

23-06   Pastor van Velthoven            St Caecilia                                                            10.30u

21-07  Pastor Verbraeken                 St Caecilia                                                            10.30u

28-07  Pastor van Velthoven             St Caecilia                                                            10.30u

15-08  Pastor van Velthoven             St Caecilia                                                            10.30u Maria Hemelvaart

18-08  Pastor Verbraeken                 St Caecilia                                                            10.30u

22-09  Pastor van Velthoven            St Caecilia                                                            10.30u

13-10  Pastor Reurs                         St Caecilia                                                             10.30u

27-10  Pastor van Velthoven            St Caecilia                                                             10.30u

03-11  Pastoor Wiertz                       Cuyperskerkkoor                                                   10.30u

24-11 Pastor Van Velthoven            St Caecilia                                                              10.30u

22-12 Pastor van Velthoven             St Caecilia                                                              10.30u

25-12 Pastor van Velthoven             Harmonie Philippine                                               10.30u

 

 

Mededelingen betreffende vieringen en repetities:

Eerste repetitie in het nieuwe jaar: 8 januari 2019

In juni extra koorrepetitie met Pinksterkoor  i.v.m. Oecumenische Pinksterviering.

In de maanden juli en augustus is het Cuyperskerkkoor met koorverlof. Er worden dan door het koor geen vieringen muzikaal opgeluisterd.

Zondagviering Christus Koning van het heelal, 24 november is tevens Caeciliaviering Cuyperskerkkoor

De Kerstviering (Nachtmis) op 24 december, begint om 22.00 uur. Het koor vangt aan om 21.45 uur.

 

 

Voor meer informatie zie onderstaand rooster

ROOSTER 2019

Rooster ZW 2019
Excel – 41.5 KB 9 downloads