Home » Actueel

 

 Zondag 19 mei 2019 zingt het Cuyperskerkkoor

in de RK Kerk te Philippine

Organist-dirigent: drs. Jochanan van Driel s.s.t.t.

Voorganger: lid van de Werkgroep Liturgie

Lectrice: Mariëtte de Wit

Koster: Els Roelandt

 

-o-o-o-o- 

Vijfde zondag van Pasen

Woord- en Communieviering

Aanvang van de viering: 10.30 uur

 

Liederen

klik op de balk om te beluisteren

 

Openingslied

verder wordt o.a. gezongen:

Slotlied

 -o-o-o-

 

 Heilige van de dag 19 mei

Noot : het op de links te beluisteren koor is niet het Cuyperskerkkoor. De liederen zijn slechts indicatief op de website vermeld.

Voor beeld vergroten, klik op rechthoekje [volledig scherm] rechts onder het videobeeld [  ]

met esc-toets beeld weer verkleinen

 

-O-O-O-O-O-

 

LIED VAN DE MAAND

Paastijd

 

 

 

 Meld uw verzoek om een lied van de maand, via e-mail of contactformulier

-o-o-o-o-

 

JOURNAAL

-------------------------

 

26-03-2019

Gerda Schauwvliege-de Hulsters         ontvangt NSGV-onderscheiding.

Gerda Schauwvliege-de Hulsters werd op 26 maart 2019, in de jaarvergadering van het Cuyperskerkkoor, alsnog onderscheiden met de zilveren NSGV-eremedaille voor haar 25-jarig koorlidmaatschap.

Deze onderscheiding wordt door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) beschikbaar gesteld aan personen die een lange staat van dienst hebben als koorzanger, ongeacht bij welke parochie men zingt en/of gezongen heeft.
In dit geval gold voor Gerda het 25-jarig jubileum als koorzangeres in het Cuyperskerkkoor.

Zij zou de onderscheiding al eerder, op 25 november 2018, samen met Pierre Samijn, ontvangen hebben ware het niet dat hiervan moest worden afgezien vanwege de zeer slechte gezondheid van haar dochter Silly, die inmiddels is overleden.
Vandaar dat zij nu, op een later tijdstip dat voor haar gunstiger leek, op haar verzoek, in de kleine kring van mede koorleden, werd gehuldigd.

Theo Spuesens sprak haar in het kort toe en speldde haar de eremedaille op en ondersteunde de welverdiende medaille-uitreiking met een boeket bloemen.
Gerda is een zeer gewaardeerd en een zeer trouw koorlid.
Het Cuyperskerkkoor wenst haar nog heel lang in z’n midden te hebben.

 

 

          Gerda rechts - Marian Heijens, penningm. links  

 

                                                                                                -o-o-o-o-

 

25-11-2018

Pierre Samijn 40 jaar koorzanger.

Zondag 25 november.
De Viering van Christus Koning; waaraan Pastor Ad van Loveren de viering van Sint Caecilia uitstekend wist te koppelen.
De viering werd, refererend aan de gedenkdag van St Caecilia, heel toepasselijk muzikaal-vocaal begeleid door zowel het St Caeciliakoor Philippine als het Cuyperskerkkoor, onder leiding van organist-dirigent Willy van Limmen. Een samenzang die klonk als een klok.
Het Cuyperskerkkoor vierde de dag ervoor het Sint Caeciliafeest in alle gezelligheid van de bowling De Bourgondiër te Hulst.
De dag daarop een serieuzere gebeurtenis: de Sint Caeciliaviering in de kerk met daarin opgenomen, het 40 jarig zangjubileum van Pierre Samijn.

Het was nog even spannend, want Pierre was de dag ervoor – de dag van het Sint Caeciliafeest dus – plotseling in het ziekenhuis opgenomen.
Maar, hij was weer hersteld en wilde de jubileumviering niet missen. Begeleid door zijn dochters gaf hij dus acte de présence.
Nog voor de wegzending vond de huldiging plaats.
De voorzitter, Theo Spuesens, ging in zijn toespraak in op de vele jaren van trouw koorlidmaatschap. In elk geval: meer dan 25 jaar van het Cuyperskerkkoor. Maar, ook daarvoor zong Pierre al in het Parochieel Gemengd koor van Sas van Gent en daarvoor in het Herenkoor.

Tal van functies en activiteiten werden gememoreerd.                                Zo is Pierre al enkele jaren bestuurslid van het Cuyperskerkkoor. Al sinds zijn jeugd misdienaar; nu acoliet in verscheidene diensten te Philippine en Zuiddorpe, bij vreugdevolle en droeve gebeurtenissen.

Ook buiten de kerk heeft hij zijn sporen verdiend. Als lid van de harmonie te Sas van Gent en als lid van de Lotusgroep.
Voor zijn veertig jarig jubileum als koorzanger is Pierre vervolgens gehuldigd met de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) en werd hem de daarbij behorende oorkonde uitgereikt, alsmede de Gregoriuskaars.
De huldiging en de dienst werd afgesloten met het slotlied: Dankt, dankt, nu allen God!
Na de wegzending en zegen werd de kerkgemeenschap ruim de gelegenheid gegeven om onder het genot van een kopje koffie, Pierre te feliciteren.

 

-o-o-o-o-

 

 

18-10-2018

Goed Rozenkransgebed en samenzang


“Marialof”
te Philippine
op 13 oktober 2018, 15.00 uur.

Alweer bijna traditioneel organiseerde het Cuyperskerkkoor op 13 oktober a.s. het “Marialof” in de RK Kerk        H. Maria Hemelvaart te Philippine.

Oktober is de Rozenkransmaand en dus was het een mooie gelegenheid om samen met het Cuyperskerkkoor het Marialof te vieren.
Behalve het bidden van de Rozenkrans werden ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.
Het lof begon om 15.00 uur en duurde ongeveer één uur.
Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie met cake.
Natuurlijk hoopt het koor dat velen de devotie van het Marialof weer eens hebben kunnen ervaren.
Helaas was het bezoekersaantal gering deze keer. Wellicht had het prachtige subtropische najaarsweer hiermee te maken. Maar niettemin was het een gebedsuur om met tevredenheid naar om te zien.
Volgend jaar, 12 oktober, heeft u weer de kans om nog eens het Marialof mee te maken.

Tot dan!
En, als u die heeft, neem dan uw Rozenkrans mee.
HET BESTUUR VAN HET CUYPERSKERKKOOR

 

-o-o-o-o-

14-09-2018

Bestuurslid Riet Weemaes afgetreden.

Helaas heeft Riet Weemaes zich als lid en bestuurslid van het Cuyperskerkkoor afgemeld.
Riet was voor ons koor een leidende sopraan.
De dames zullen het met een beetje minder volume moeten doen.

Ook als bestuurslid was zij het die vooral de sociale contacten, zoals de felicitatie- en condoleancedienst, behartigde.
Zij was tevens een belangrijke ondersteuning voor het secretariaat. De secretaris zal, nu hij moet notuleren, nog een tandje bij moeten zetten.
We zagen het overigens wel aankomen, - al vanaf het moment dat zij naar Hulst verhuisde -. dat ze niet lang meer bij het koor ging blijven.
Toch nog even geprobeerd met heen en weer, van Hulst naar Sas en Philippine, te rijden naar repetities en uitvoeringen, moest ze toch uiteindelijk afhaken; ook al omdat ze in Hulst ook alweer sociale taken op zich heeft genomen.

Wij bedanken Riet voor het vele werk voor ons gedaan.
Hopelijk komen we elkaar nog vaak tegen en is ze uitgenodigd om indien de gelegenheid zich voordoet nog eens met ons mee te zingen.

 

 

21-12-2017

Sint Caeciliadag en -viering 2017

Op 25 november was het Sint Caeciliadag; een jaarlijks terugkerend koorfeest.

Was het vorig jaar een jubileumfeest wegens het 25 jarig bestaan van het koor, met veel publiciteit en een lekker buffet; dit jaar was het ietsje soberder.

Wegens de bouwtechnische problemen met MFC De Statie, moest naar De Speye worden uitgeweken.

Jammer natuurlijk dat niet in de vertrouwde omgeving het St Caeciliafeest gevierd kon worden, maar ook in De Speye werd het koor allerhartelijkst ontvangen

 

 

Om 14.00 was het aldaar verzamelen en na een bakje koffie met koek ging men, te voet of met de auto, richting het Industrieel Museum, waar het gezelschap om 15.00 uur werd verwacht.

 Quilt over de Sasse industrie, gemaakt door de Quiltclub Sas van Gent 

Altijd is er wel een bepaald thema dat de koorleden bezighoudt. Dit kan zijn een toeristische wandeling of anderszins. Deze keer werd het dus een bezoek aan het Industrieel Museum.
Hoewel al enkelen dit hadden bezocht, was er toch deze keer wel weer iets anders dat vooral de interesse had. De rondleiding met een gids verliep bijzonder leerzaam en gezellig. Er werd zoveel over de Zeeuwse industrie verteld, dat de rondleiding niet geheel kon worden afgemaakt, want de broodmaaltijd wachtte in De Speye.

Om 17.00 uur ging men aanzitten en werd tot ongeveer 19.30 uur gezellig getafeld.
Aansluitend gaf Theo een beeldpresentatie over de werken aan de nieuwe sluizen van Terneuzen.
Prachtig om te zien wat een gigantisch karwei dit is geweest.
Na nog wat gezellig bij elkaar zijn werd om ongeveer 21.00 uur de Sint Caeciliadag met een zeer tevreden gevoel afgesloten.

        

meer foto's onder Tab "Fotoalbums" - album 6

 

St. Caeciliaviering zondag 26 november 2017

De volgende dag stond het koor alweer klaar voor de zondagviering in de kerk, door het Cuyperskerkkoor de Sint Caeciliaviering genoemd.
Het was overigens de viering van Christus Koning, maar Pastor Ralf Grossert – nieuw voor ons – wist deze viering prachtig te combineren met de Sint Caeciliaviering.
Sint Caecilia is patroonheilige van de muziek en zo wist hij het Sint Caeciliafeest, op bijzondere wijze, zeer aanschouwelijk met de viering van Christus Koning te combineren.

Aansluitend aan de dienst werden enkele koorleden in het zonnetje, of liever, in de bloemetjes gezet, vanwege hun koorjubileum.
Addy Doolaege werd door voorzitter Theo Spuesens met een gouden insigne, oorkonde en kaars gehuldigd voor haar 50-jarig koorlidmaatschap. Evenzo onderging Marian Heijens dit.
Magda van Dorst werd het zilver opgespeld voor haar 25-jarig koorjubileum.
De nestor onder de jubilarissen – 55 jaar koorzanger – Karel van Dorst werd eveneens met een gouden aanvullend insigne gefêteerd.
Pastor Grossert overhandigde aan ieder van hen de bijbehorende oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV).
Heel bijzonder was wel dat de jubilerende koorleden, kinderen en kleinkinderen in de kerk ontwaarden, hetgeen toch een heerlijk, blij emotioneel gevoel teweeg bracht.
Na afloop was er in de kerk gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een kopje koffie met cake.

Met de Sint Caeciliadag en -viering werden toch twee prachtige Sint Caeciliamomenten bereikt, waarmee saamhorigheid, gezelligheid, zangkunst en inzet werd benadrukt.

De jubilarissen, v.l.n.r.: Marian Heijens (50jr koorlid) - Magda van Dorst (25jr) - Addy Doolaege (50jr) - Karel van Dorst (55jr)

 

voor meer foto's: zie rubriek "Jubilea* 

foto's: Joseph Heijens

 

 

 -o-o-o-o-

 

21-12-2017

“Marialof” te Philippine

14 oktober 2017


Het “Marialof” was vorig jaar een succes.
Reden waarom op zaterdag 14 oktober door het Cuyperskerkkoor weer een “Marialof” werd gezongen in de Parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine.

de Oktober is de Rozenkransmaand en dus een mooie gelegenheid om sámen, koor en bezoeker, lof aan Maria te bidden en te zingen.
Aan de uitnodiging werd door 60 mensen gehoor gegeven.

In het “Marialof” werden behalve het bidden van de Rozenkrans en het houden van lezingen, ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.
Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie met cake.

Natuurlijk hoopt het koor dat de bezoekers de devotie van het Marialof weer eens hebben kunnen ervaren.

 

 

20-12-2017

ALTERNATIEVE FIETSTOCHT 2017


De koorleden werden uitgenodigd voor een fietstocht naar Oostakker, op 17 mei.
Karel en Jo hadden een prachtige route uitgezet; langs mooie, maar soms ook verkeersgevaarlijke
B-wegen met toch aardig wat “kapelletjes”.
Die kapelletjes werden natuurlijk geïnspecteerd. Uiteindelijk werd, na even van het rechte pad te zijn afgeraakt, het doel Lourdes Bedevaart, bereikt.
Daar een terras opgezocht maar dit, vanwege de exorbitant hoge consumptieprijzen, snel weer verlaten. Het werd ook weer tijd om naar huis terug te keren.

Terug in Sas, op de kilometerteller gekeken; bleek de afstand – 52 kilometer - toch verder te zijn dan verwacht. Een afstand, die wellicht voor veel koorleden te ver zou. Met de elektrische fiets zou het nog wel gaan, maar niet iedereen heeft de beschikking over zo’n vervoermiddel.
Daarom werd besloten om toch maar van de tocht naar Oostakker af te zien en een alternatieve fietstocht naar het Provinciaal Domein “Puyenbroek” te houden.
Aldus gedaan. Jammer natuurlijk want een tocht in devotie zou voor ons toch wel passend zijn geweest. We zouden a-capella in de Lourdeskerk een Marialied gezongen hebben.
Maar de tocht naar en door het domein was ook weer geen verkeerde keus.
We vertrokken om 11.00 uur vanaf “De Statie”. We reden in een kalm tempo, over rustige wegen, langs de” Lange Lede”, over het trampad, naar onze bestemming.
Daar aangekomen was het eventjes wachten op de mensen die niet konden of niet meer kunnen fietsen. Zij werden per auto naar “Puyenbroek” gebracht.

Na de lunch ging men per fiets over het Domein om na deze sportieve prestatie weer huiswaarts te keren. Resultaat van de gehele tocht: een gereden afstand van circa 50 kilometer. Ongemerkt werd dan toch de afstand Sas-Oostakker gereden. Maar, het was met het zonnige weer wel even puffen.
Met een sportief voldaan gevoel ging de groep uiteen.
Alleen Pierre kon nog niet direct naar huis vertrekken, omdat iemand tegen zijn auto was aangereden en het linker portier een forse deuk had opgelopen. Er lag geen briefje bij, maar er was wel een getuige.

Bleek het een goede bekende van Pierre te zijn, met wie alles uiteindelijk in goede harmonie werd geregeld.
Afgezien van dit laatste ongelukkige feitje kan worden teruggezien op een leuke, geslaagde, alternatieve fietstocht.

 Beeldverslag fietstocht onder Tab "Fotoalbums"- album 5

 

15 april 2017

In memoriam Carolus Roelandt

Op 11 februari 2017 hebben wij in het rouwkoor te Philippine meegezongen in de uitvaartdienst voor Carolus Roelandt.

Carolus is op 6 februari 2017 te Sas van Gent overleden.

Tot aan zijn dood was Carolus zeer actief bezig voor de parochie en aldus ook voor ons Cuyperskerkkoor.

Na een lange slepende ziekteperiode ontviel hij ons toch nog plotseling. De tijding van zijn overlijden kwam voor ons toch nog vrij abrupt.

We wisten wel dat het niet goed met hem ging, maar ja Carolus was Carolus. Die liet dit niet merken. En ja, Carolus kwam er toch iedere keer weer bovenop.

En, hoe slecht het ook met zijn gezondheid ging; hij bleef – tot aan zijn dood – immens actief en je merkte dan ook bijna niet dat zijn leven eindigend was. Die stok waarop hij steunde? Ach, die had hij wellicht over een maandje niet meer nodig.

Als je hem naar zijn gezondheidstoestand vroeg, zei hij steevast en goedlachs dat het allemaal nog goed was naar omstandigheden. "We nemen het er van, zolang het nog kan"

Des te hard kwam het bericht van zijn overlijden bij ons aan.

We kenden Carolus als een rechtvaardig, rechtschapen, blijmoedig, eerlijk en consciëntieus persoon; niet te manipuleren, straight to the point.

We kenden hem als een voortreffelijke voorganger bij de woord- en communievieringen van de werkgroep liturgie; een reservepastor die de parochianen, met zijn duidelijke homilie, aan zijn lippen wist doen hangen.

Hij had dan ook wat te zeggen; wat door te vertellen.

Wij hebben hem als kerkkoor vaak en graag muzikaal-vocaal mogen begeleiden.

We zullen dit missen. We zullen hem missen. We zullen hem nog vaak in onze herinneringen bezingen.

Hij ruste in vrede bij de Heer.

+

-o-o-o-o-

 

20 november 2016

Buitengewone combinatie van Doopviering en Sint Caeciliaviering

 

In een mooie Sint Caeciliaviering, die pastor Niek van Waterschoot op voortreffelijke wijze wist te combineren met de doopviering van vier dopelingen, werd het Cuyperskerkkoor in de bloemetjes gezet.

 

Het 25 jarig Cuyperskerkkoor sloot met deze viering het jubileumjaar af.

De bloemenhulde viel ook koorlid Jo Verplanken ten deel, wegens zijn 25-jarig koorlidmaatschap.

Hij ontving uit handen  van pastor Niek van Waterschoot de zilveren NSGV-medaille; een door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ingestelde onderscheiding met oorkonde.

Riet Weemaes reikte hem namens het koor een fleurig boeket bloemen aan.

 

Het Cuyperskerkkoor mocht een bloemenhulde ontvangen uit handen van de voorzitter van de Parochiekerncommissie Zuidwest, de heer Peter van Heerbeek.

Het parochiebestuur was vertegenwoordigd door voorzitter Carel van Waes.

 

Zoals vermeld werd een prachtige dienst neergezet door pastor Niek van Waterschoot, daarbij sterk ondersteund door het Cuyperskerkkoor, onder leiding van drs. Jochanan van Driel s.s.t.t., die in de homilie om zijn muzikale kwaliteiten werd geprezen.

De dienst werd op voortreffelijke wijze gecombineerd met de doop van de kinderen:

Dion Molein, Cas Barbé, Axelle Herman en Julian Zohlandt.

Aan het eind van dienst feliciteerde jubilaris Jo Verplanken, namens het koor, de familie van de dopelingen en heette de kinderen van harte welkom in de gemeenschap van de Kerk.

Het Cuyperskerkkoor zong tot slot, zeer toepasselijk, de spiritual: Bless the Lord my soul.

 

Na afloop werd nog lang, onder het genot van een kopje koffie met beschuit met muisjes, nagepraat.

Uiterst tevreden ging iedereen weer huiswaarts.

Het feestelijke jubileumjaar van het Cuyperskerkkoor nam hiermee een einde, maar zeker nog lang niet de animo om verder te gaan met de muzikale opluistering van de vieringen.

Auteur: J. Verplanken

Foto's: Jozef Heijens

-o-o-o-o-

 

12 november 2016

Sint Caeciliafeest Cuyperskerkkoor bijzonder geslaagd.

Zaterdag 12 november kwam het Cuyperskerkkoor feestelijk bijeen op het jaarlijkse Sint Caeciliafeest. Een feest van en voor de koorleden.

Deze keer een bijzonder feest in het kader van het 25-jarig jubileum van het thans bestaande koor.

Geen van de achttien leden liet verstek gaan. Ook echtgenoten/partners waren hierbij welkom, zodat in totaal negentwintig personen acte de présence gaven.

Het werd een lange, maar gezellige en leerzame dag met een stadswandeling, buffet en bonte avond.

De inloop met koffie en koffiekoek begon om 15.00 uur en eindigde om 15.30 uur om vervolgens de benen te strekken bij de stadswandeling onder begeleiding van stadsgids Betty Piessens, die de negentien wandelaars met verve met haar verhalen en anekdotes wist te boeien. Hoewel allemaal Sassenaar kon zij toch dingen over de geschiedenis en de pracht van onze vestigstad vertellen, waar men nog geen weet van  had. Anderzijds wist ook zij aanvullende informatie te incasseren.

Degenen die in De Statie waren achtergebleven vanwege immobiliteit of anderszins, konden zich verpozen met enkele spellen. Er werd gesjoeld en gekaart. Ook konden de achterblijvers hun motoriek testen met de elektrische spiraal.

Rond kwart over vijf in De Statie teruggekeerd, werd even gepauzeerd en gezellig gekletst, in afwachting van het gereedzetten van het Buffet, zodat rond kwart voor zes men aan de koude en warme maaltijd kon beginnen. Een keurig buffet, door voorzitter Theo geleid, met achter de buffettafel Marian en Riet voor de bediening.

Voldaan van de heerlijke maaltijd, begon om 20.00 uur de Bonte Avond. Een avond waaraan verscheidene mensen hun acteer- en zangtalent etaleerden. Presentator was Jo, die het geheel aan met praatjes en grappen elkaar breidde.

Hij mocht onder andere de film over het huwelijksfeest van Arthur en Roosje aankondigen. Een film die het gezelschap deed kennismaken met een huwelijksfeest Afrikaanse stijl. Maar ook het liedje: “ik geef je een roosje m’n Roosje” was geheel op de DvD vastgelegd.

Pater Karel, pater Theo en onze bisschop Johannus gaven een Gregoriaanse versie van de geschiedenis van het Cuyperskerkkoor ten beste. Dit onder het wakend oog van soeur Magdalena, zodat een en ander ordentelijk en volgens de kloosterrites verliep.

Billy Graham (alias Jo), bijgestaan door vertaler Theo had een “message for everybody” .. een massage voor elk lichaam.

Margriet nam Patje Guust onder handen. Riet deelde quiztig de prijzen uit voor de winnaars van een kleine quiz.

Ook Marguerite liet zich niet onbetuigd met een gedichtje over ons zo volprezen koor. Liedjes en mopjes vulden elk gaatje in het programma op.

Gezelligheid kende geen grenzen. De sluitingstijd van het Caeciliafeest, 22.00 uur, werd dan ook ruim  overschreden.

Rond kwart voor elf keerden de eerste feestgangers huiswaarts, terwijl anderen nog eventjes nagenoten.

 

Ja! ........ Het Sint Caeciliafeest was bijzonder goed geslaagd!

 

auteur: J. Verplanken

foto's :  Jozef Heijens

meer foto's: zie Fotoalbums, album 4

 

-o-o-o-o-

 

 

 

1 oktober 2016

Het Marialof te Philippine, zaterdag 1 oktober, in de regio zeer goed ontvangen; met lovende kritiek.

Achtenzestig aanwezigen konden zich met elkaar in de devotie van de Mariaviering vinden. En zij kwamen van overal. Uit de parochiekern Zuid-West, maar ook van Koewacht, Oudenbosch en elders uit Zeeuws-Vlaanderen. 

Oktober is de Rozenkransmaand en dus was het dan ook een mooie gelegenheid voor het Cuyperskerkkoor om in het kader van het jubileumjaar (25 jaar Cuyperskerkkoor) lof aan Maria te zingen.

Het lof kende een evenwicht tussen gebed, koorzang en samenzang.

Zuster Wivina bad in, je zou haast zeggen, devote kloosterstijl het Rozenkransgebed, dat met koorzang, samenzang en lezingen werd afgewisseld.

Met het aantal bezoekers, de inzet van de voorgangers en de balans in gebed en zang, heeft het Maialof zeker aan de verwachting voldaan. 

Wellicht een activiteit om vast te houden en in traditie te doen terugkeren.

auteur: J. Verplanken

foto's: Theo Hemelsoet

 

  -o-o-o-o-

 3 september 2016

In memoriam Pastor Joop Eggermont

Joop was een aimabele innemende pastor, bij wiens vieringen het Cuyperskerkkoor graag wilde zingen en omgekeerd vond Joop dit koor zeer geschikt om hem bij zijn diensten te ondersteunen.

Vooral de kerkdiensten in het ZorgSaam ziekenhuis De Honte werden, met en door hem, ingetogen beleefd. Joop wist ons en heel veel andere mensen altijd met zijn homilie te raken. Als Joop een viering deed, hing je aan zijn lippen. Hij kon het gewoon goed.

Wij, het Cuyperskerkkoor, waren zeer geschokt, verdrietig tot in tranen bewogen, toen wij op zaterdag 30 april in de viering in De Honte, te horen kregen dat Joop ernstig ziek was. Joop wist toen al dat hij weinig kans zou hebben die ziekte te overleven.

Toch zei hij, weliswaar het leven te nemen dat hem werd geboden, maar zeker niet bij de pakken neer te zitten. Hij zou de strijd aangaan, wetende dat hij uiteindelijk zich aan de roep van de Heer zou moeten overgeven.

Wij hebben hem en zijn partner, op zijn laatste Woord- en Communieviering, heel veel sterkte gewenst. Dit was een zeer emotioneel afscheid van Joop als voorganger bij de vieringen in het ziekenhuis.

Dat hij zich zeer met ons koor verbonden voelde bleek wel uit zijn wens dat het Cuyperskerkkoor bij zijn uitvaart zou zingen. Op zaterdag 10 september hebben wij aan zijn verzoek voldaan, bij de uitvaart in de Willibrordus Basiliek te Hulst.

Wij zullen Pastor Joop Eggermont heel erg missen, maar ook nog heel vaak aan hem denken; één van die namen die we nooit zullen vergeten.

Een lied waaruit Joop heel veel kracht putte was:

“Ga met God en Hij zal met je zijn”,

 

gezongen bij de oecumenische Pinksterviering op 15 mei te Sluiskil. Joop was er toen bij, wetende dat wij elkaar weer zullen ontmoeten. Het lied is ook op zijn uitdrukkelijke wens op zijn uitvaart in de Hulster Basiliek gezongen.

 

Joop is met God gegaan en God is met hem.

 

+

-o-o-o-o-

 

 auteur: J. Verplanken

 -o-o-o-o-

 

 

26 augustus 2016

EEN BIJZONDER KOOR KRIJGT EEN BIJZONDER FRIETZAKJE!

Via een door de secretaris van het Sasse Cuyperskerkkoor, Dhr. Johan (Jo) Verplanken aan ons toegezonden email werd ons medegedeeld dat de geplande fietstocht van 22 juni moest worden uitgesteld omdat ons oud koorlid Agnes Kersbulck…ons was ontvallen.  Tevens werd er door de familie een beroep op ons gedaan om te zingen op haar uitvaart.  Dit verzoek werd unaniem ingewilligd en de 22 juni geplande fietstocht werd verdaagd naar 24 augustus. De fietsen uit het vet gehaald en in orde bevonden, koele drank met  muesli-repen in onze tas en tenslotte …       35° Celsius wat is dat voor ons?

Aan de “TOUR DES CHANTEURS” 2016 kon worden begonnen.

Het hele koor met de nodige aanhang, totaal 25 sterke mannen en idem vrouwen, vertrok zoals gepland op tijd en wel 24 augustus 2016 om 10.30 uur vanaf de statie te Sas van Gent. Karel en Theo leidden het gezelschap over het parcours.

Betsy Claeijs met Marcel,  Marie-Jeanne De Rijcke met Eddy als tourmanager, Henk en Ria d’Haene, Lizy Slock, Michel Claeijs, Karel en Magda van Dorst, Marian Heijens met Jozef als onze fotograaf,  Gerda Schauwvliege met Pierre, Emmy Koorevaar, Jo en Hetty Verplanken, Arthur en Rose Wauters Mukarwego, Theo en Greet Spuesens Bruggeman, Dees, Ludy en Betty Piessens en tenslotte Pierre Samijn die als Professioneel EHBO-er in de bezemwagen reed om samen met Magda indien nodige de eerste hulp te verlenen.  Karel had een prachtige tocht uitgezet en samen met Jo en Theo de organisatie op zich genomen. Niets dan lof,  het was uitstekend georganiseerd.

Theo en Greet zijn vrijwilliger bij Staatsbosbeheer welke een heuse Braakmanboerderij beheert. Midden in de prachtige natuur (opgelet: dus niet op de camping)  ligt deze Braakman boerderij die elke zondag gratis voor het publiek geopend is.zie: www.staatsbosbeheer.nl /activiteiten.  In de Braakman boerderij zijn veel interessante bezienswaardigheden te zien zoals geprepareerde dieren, die leven in de Braakman polders zoals de buizerd, kiekendief en diverse haviken.

In deze bijzondere omgeving kregen wij door Marian, van het koor, een keurig verzorgde broodmaaltijd aangeboden. Greet schonk de verse koffie en thee. Theo legde uit hoe je een kiekendief in de lucht kunt onderscheiden van een andere roofvogel… (door te letten op de V vorm van zijn vleugels).

1. Route totaal 40 km. via Westkade, Nijverheidsstraat(van Opdorp), Sint  Albertdijk (over spoor, rechts) door de polder naar de kiosk in Philippine en vanaf Philippine door de Braakman polders,

2. Rond  12.00 uur zijn we bij De Braakmanboerderij voor de lunch. Theo vertelt een en ander over de Braakman polders.

3. Rond 13.00 uur vertrek vanuit De Braakmanboerderij.

4. Rond 14.00 tot 14.45 uur rustpunt in Hoek.

5. Rond 16.00 uur eindpunt met warme verrassing.

6. In Hoek kregen wij in Café Molenhoek  uit dankbaarheid voor het zingen op de begrafenis van Agnes Kersbulck, door de familie van Agnes, een drankje aangeboden en hebben we samen op Agnes een toost uitgebracht, Agnes was virtueel vanuit Gods Paradijs bij ons en bij wijze van spreken fluisterde ze ons liefdevol toe: “Ik heb toch maar mooi gezorgd voor prachtig weer!”

Emmy kreeg tenslotte van Pierre nog wel een echte pleister op haar elleboog en deze keer niet omdat ze al ruim 40 jaar lid is van het koor, maar omdat ze moest uitwijken voor een snelwandelaar, waarna we, samen uit, samen thuis, teruggekomen in Sas van Gent, naar de `Hapsalon` van Restaria “Petra” gingen om op kosten van het koor te genieten van een bijzonder lekkere puntzak frites met mayo, met ter afsluiting een laatste drankje naar keuze. Dankbaar voor deze prachtige dag werden allen gestimuleerd om lid te worden, of te blijven, van het (Google maar eens>) Cuyperskerkkoor , een heel bijzonder koor, dat deze keer een heel bijzonder friteszakje kreeg.

 

Auteur: Arthur Wauters.

foto's: Jozef Heijens

meer foto's: zie Fotoalbums, album 3

 

 -o-o-o-o-

 

22 juni 2016

Muzikale bijdrage Cuyperskerkkoor op uitvaart oud-koorlid Agnes Kersbulck

Op 22 juni zong het Cuyperskerkkoor op de uitvaart van oud-koorlid Agnes Kersbulck-d’Hooghe, in Familiehuis De Geslootene Boom.

Agnes was lange tijd koorlid van het dameskoor en later het Parochieel Gemengd Koor c.q. Cuyperskerkkoor; en een zeer trouw koorlid.

Zeer tegen haar zin moest zij, een aantal jaren geleden, om fysieke gezondheidsredenen stoppen met zingen. Het ging op een gegeven moment niet meer. Zelfs het vasthouden van haar liederenboek was voor haar té inspannend en vermoeiend.

Maar, als het maar even kon, toonde zij haar bijzondere belangstelling voor de verrichtingen van het koor. Dit kon zij vooral doen op de uitvoeringen van het Cuyperskerkkoor in Zorgcentrum De Redoute waar zij ook al om dezelfde redenen, noodgedwongen, samen met haar man George, ter verzorging en verpleging moest gaan wonen.

Zij was dan lichamelijk niet in orde, geestelijk was zij zeer bij de tijd. Haar altijd nog bijzondere belangstelling voor het Cuyperskerkkoor liet zij blijken als het Cuyperskerkkoor op de Kerstvieringen of anderszins in De Redoute zong. Zij was dan altijd van de partij en probeerde dan zoveel als kon de haar bekende liederen mee te zingen.

Het was ook haar wens dat het Cuyperskerkkoor op haar uitvaart zou zingen. Een wens die door haar familie is gerespecteerd.

Toen de familie het koor benaderde met het verzoek om enkele liederen op de uitvaart te zingen, moest hierover niet worden nagedacht. Natuurlijk wilde het koor aan deze wens voldoen, ondanks dat het koor allang van tevoren, juist op 22 juni, een jubileumactiviteit had gepland. Er zou namelijk een feestelijke fietstocht worden gehouden, maar dit moest nu maar even wachten om alle eer aan een koorvriendin te bewijzen. De fietstocht werd verzet naar 24 augustus. Dus was Cuyperskerkkoor, in uniforme zwarte kleding op de uitvaart aanwezig.

Gelukkig werd Pastor Miel Erpelinck bereid gevonden om het koor (zonder voorafgaande repetitie) instrumentaal, op elektrische piano, te begeleiden. Het ging buitengewoon goed.

Tussen de toespraken van de familie en andere op CD ten gehore gebrachte liedjes, zong het Cuyperskerkkoor drie liederen die Agnes graag zou hebben gehoord en die zij vaak zelf ooit had gezongen.

Het koor zong achtereenvolgens: het Lied van Opstanding (De Steppe zal bloeien), Nader mijn God tot U en een Avé Maria.

Tot slot sprak koorvoorzitter Theo Spuesens een kort woordje tot de familie en aanwezigen en memoreerde de koortrouw van Agnes en haar liefde voor de koorzang bij de dames en het Cuyperskerkkoor en hoe jammer dat het was dat zij noodgedwongen het koor moest verlaten, maar dat zij nu, zoals hij aan het slot van zijn toespraak zei, deel uitmaakt het Engelenkoor.

De dankbaarheid van de familie voor de aanwezigheid van het koor was enorm en lieten dit ook blijken.

“De uitvaart met de deelname van het koor, was precies zoals zij het gewild heeft”

 

Auteur: J. Verplanken

 

 

-o-o-o-o-

 

 

 

20-05-2016

 

ZEER GESLAAGDE OECUMENISCHE PINKSTERVIERING

Op 15 mei 2016, zong in de PKN-kerk De Ark te Sluiskil, het Oecumenisch Pinksterkoor, waarvan verschillende koren uit de zuidwesthoek van de Elisabethparochie en de Protestantse gemeente te Philippine-Sas van Gent-Sluiskil deel uit maakten. Ook het Cuyperskerkkoor deed hier in zijn volle omvang aan mee.

Samen met de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen werd het feest van Pinksteren gevierd.

Dominee van Andel en pastor Dieleman gingen in deze viering voor. Zij gaven duidelijk blijk van blijdschap om deze viering, die zo aantoonbaar het Pinksterfeest gestalte gaf door het grote aantal aanwezigen uit de geloofsgemeenschappen.

Pastor Dieleman wist de aanwezige kinderen te boeien door hen te confronteren met Bijbels die in verschillende talen geschreven zijn, maar allemaal toch hetzelfde vertellen. Ze citeerde enkele zinnen uit de Friese Bijbel, de Zeeuwse, de Süd Africaanse.

Dominee van Andel wist de verbazing uit te drukken -in beeld te brengen- van het feit dat destijds iedereen de apostelen verstond. De teksten uit de liturgie - uit de Bijbel - werden door de aanwezige parochianen en gemeenteleden door elkaar uitgesproken. "Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden". Zo moet ook het geweest zijn: iedereen in z'n eigen taal, maar iedereen verstond wat er werd gezegd.

Er is heerlijk samen gezongen in een Groot Oecumenisch Pinksterkoor, o.l.v. dirigent: de heer P. Hamelink en met begeleiding van organist: de heer T. van Dixhoorn.

De dienst werd geopend met: "Zing een nieuw lied voor God de Here"  en vervolgens de liederen: "Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven" - "Gezegend die de wereld schept"op de melodie van "Veni Creator" - "Dit is het verbond" - "Veni Sancte Spiritus" Taizé - "Onze Vader, maak alles nieuw" - en als slotlied:

U kunt dit lied beluisteren door op de bovenstaande link te klikken.

Daarna volgde de wegzending.

Dit werd ervaren als een warme wind die over de mensen blies

en die hen met het vuur van de Geest de wereld in zond.

De Geest van vrede, verdraagzaamheid, begrip, ..... elkaar verstaan.

 

Auteur: J. Verplanken

 

 -o-o-o-o-

 

04-05-2016

Plechtige en ingetogen Dodenherdenking te Sas van Gent.

 

Plechtig en ingetogen werden op sfeervolle wijze, in het Multifunctioneel Centrum "De Statie", de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Het Cuyperskerkkoor zette in met de liederen: "Nader mijn God tot U" en "Hoor, God, ons roepen".

Na de verwelkoming van de aanwezigen door Carmen Sijnesael, werd door de Harmonie De Vereenigde Vrienden koraalmuziek ten gehore gebracht. De herdenkingsplechtigheid werd afgewisseld met zang, koraalmuziek en gedicht.

Na de voorlezing uit het Gedenkboek van de Nederlandse, Belgische, Franse, Canadese en Amerikaanse oorlogsslachtoffers, sprak Wethouder Frank van Hulle de aanwezigen toe en legde hierbij een duidelijke link van de Tweede Wereldoorlog naar de huidige oorlogsomstandigheden in de wereld. Ook zij die op missie in het buitenland gesneuveld zijn moeten in de nationale dodenherdenking worden betrokken. Hij sprak de wens uit dat onze kinderen nooit in oorlogsomstandigheden terecht zullen komen; dat zij de vrede die zij nu kennen zullen mogen koesteren.

De herdenkingsdienst werd afgesloten bij het Monument bij het Keizer Karelplein, met het spelen van de Last Post en het Wilhelmus, waarna kranslegging door het gemeentebestuur en oud-strijders volgde. Hierbij sloten de aanwezigen zich aan met een groet en het neerleggen van een rode roos.

Bij het Monument werd wacht gehouden door Scouting "Lodewijkgroep" Sas van Gent.

Na afloop van alle plechtigheden waren de aanwezigen uitgenodigd voor een het drinken van een kop koffie in Familiehuis "De Geslootene Boom".

De organisatie van de Dodenherdenking was in handen van de "Harmonie De Vereenigde Vrienden"

  

Auteur: J. Verplanken

 

-o-o-o-o-

 

 

02-05-2016

 

Jubileumvieringen 30 april en 1 mei.

30 april

Traditiegetrouw vertrok men op 30 april vanaf de Cuyperskerk naar het ZorgSaamziekenhuis

De Honte in Terneuzen voor de viering van de Zesde zondag van Pasen.

Een bijzondere dienst, in verband met de viering van het 25 jarig bestaansjubileum van het Cuyperskerkkoor. Het koor werd op 18 april 1991 opgericht, voortkomende uit de samenvoeging van het Herenkoor en het Dameskoor van de parochie H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent.

Het werd een mooie, best emotionele dienst, waarin Pastor Joop Eggermont voorging.

Een goede bekende van het koor, Pastor Eggermont. Ook een echte Sassenaar, die het Cuyperskerkkoor heeft weten groeien tot het niveau van vandaag.

Het koor werd bijzonder welkom geheten. De aanwezigheid werd heel erg op prijs gesteld.

Er was ook heel wat te vieren: het koorjubileum, maar uiteraard ook de Paasgedachte, die op de Zesde zondag van Pasen zo dicht tegen Pinksteren aanleunt.

In zijn homilie wist Pastor Egermont het jubileum heel mooi samen te brengen tot Pasen en Pinksteren. Deze bijzondere gebeurtenissen werden tot één samengevoegd.

Pasen en Pinksteren op één dag, in één viering. Dát is pas opstanding, bevrijding, vreugde en verlichting.

Er werd heel goed gezongen. De sterren van de hemel en werd de dienst beheerst door liefde en ontferming.

Dit kwam eens te meer tot uiting in het gezang: Ubi Caritas et Amor: … Deus ibi est!

Oftewel: Waar Vriendschap heerst en Liefde:….. daar is God!

Díe vriendschap en die liefde bleek ruimschoots aanwezig.

 

1 mei

Op 1 mei ging de Werkgroep Liturgie voor in de dienst. Carolus Roelandt leidde de viering, terwijl Rosalie Kegels de lezing voor haar rekening nam.

Ook hier werd het koor bijzonder verwelkomd in verband met het 25-jarig bestaansjubileum. Ook deze dienst stond ruimschoots in het teken van dit jubileum.

Daarbij het feit dat drie parochianen van de Parochiekern Zuidwest – Dick van der Endt, Marjan Moelker en Johan Verplanken - op 26 april Koninklijk zijn onderscheiden, de viering van Koningsdag, de 4 mei herdenking en de Bevrijdingsdag 5 mei; deze feestelijkheden bij elkaar, deed het koor besluiten om de dienst te beginnen met 2 strofen van het Wilhelmus.

Het werd een feestelijke dienst waarin de Werkgroep Liturgie (WGL) zich waarderend uitliet over het feit dat het koor zijn jubileum in deze woord- en communiedienst heeft willen vieren.

Het koor dankte de WGL op zijn beurt, dat men überhaupt in deze dienst aan het jubileum aandacht heeft mogen schenken.

Het samenzijn werd in gezelligheid afgesloten met een kopje koffie met cake.

 

Auteur: J. Verplanken

 

-o-o-o-o-

20-04-2016

Kerk gered? of:  .....

Het artikel in BNDeStem van woensdag 20 april 2016 wijst erop dat uiteindelijk tóch een serieuze deal in zicht is.

 

 

-o-o-o-o-

 

 

30-03-2016

Vermelding op website van Samenwerkingsorganisatie "Verenigd Korenrijk"

De Samenwerkingsorganisatie "Verenigd Korenrijk" heeft op haar website, onder de rubriek Actueel, melding gemaakt van het jubileumactiviteitenplan en van de website van het Cuyperskerkkoor.

U vindt de website van het Verenigd Korenrijk onder de rubriek (Tab) "Links".

 

-o-o-o-o-

 

 

25-03-2016

CUYPERSKERKKOOR BEZOCHT MUSEUM “HET WARENHUIS” TE AXEL

 

De tweede jubileumactiviteit die het Cuyperskerkkoor, op woensdag 23 maart, organiseerde was een bezoek aan het streekmuseum “Het Warenhuis” te Axel.

Twintig deelnemers – koorleden met partners/introducees – verzamelden zich om 13.30 uur in MFC De Statie.

Na enkele huishoudelijke mededelingen en regeling van het vervoer, vertrok men naar Axel.

Daar werd het gezelschap gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van “Het Warenhuis”.

Gesterkt door een bak koffie met Zeeuwse bolus werd een rondgang door het museum gemaakt.

Hoewel er geen afspraken waren gemaakt over begeleiding door een gids, werd de groep toch heel netjes wegwijs gemaakt en toch wat uitleg gegeven over de prachtige plafond- en muurschilderingen en –ornamenten.

Daarna ging ieder zijns/haars weegs door het museum, hetgeen heel wat nostalgische momenten opleverde.

Natuurlijk kregen de beelden van Omer Gielliet de nodige aandacht. Ook daarom had het Cuyperskerkkoor het museumbezoek besproken. Het duurde immers nog maar tot 2 april dat de expositie van Omer zou plaatshebben en we wilden die toch gelijk ook meepikken.

Alléén de expositie was het al waard geweest om “Het Warenhuis” te bezoeken.

Na drie uren te hebben rondgelopen en nog niet alles te hebben gezien, toog het Cuyperskerkkoor weer huiswaarts; tevreden over een geslaagde middag.

 

Auteur: J. Verplanken

 

 

 

BNDeStem - woensdag 9 maart 2016

 

 

BNDeStem 16 november 2015

Regioblad Elisabethparochie nr.1 -  januari 2016

-o-o-o-o-

8-3-2016

Cuyperskerkkoor zong: "In een blauw geruite kiel"

Voor de aanvang van de lezing over Michiel De Ruyter, georganiseerd door de Heemkundige Kring Sas van Gent op 8 maart, zong het Cuyperskerkkoor het Michiel De Ruyterlied: "In een blauw geruite kiel".

Een initiatief van Heemkundige Kring en Cuyperskerkkoor.

  -o-o-o-o-

8-3-2016

Activering website

Op 8 maart is deze website van het Cuyperskerkkoor officieel door voorzitter Theo Spuesens, met een aanslag op het toetsenbord, gelanceerd. Daarmee werd een uitnodigend bericht naar 150 e-mailadressen verzonden.

Hij sprak de wens uit dat velen - kerkelijk en/of niet kerkelijk - deze website zullen bezoeken om van de activiteiten van het Cuyperskerkkoor op de hoogte te worden gesteld en dat dit mogelijk mag leiden tot meer interesse in de koorzang in het algemeen en in dat van het Cuyperskerkkoor in het bijzonder.

De activering van de website luidde ook een ledenwerfcampagne in. In het kader van de ledenwerving is onderstaande uitnodigende flyer ontworpen.

De flyer wordt aan relaties en belangstellenden uitgereikt en wordt neergelegd in de foyer van De Statie.

 De achterzijde van de flyer biedt mogelijkheid tot adverteren

 

Ambitieus jubileumactiviteitenplan opgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 maart 2016

Afhankelijk de financiële omstandigheden zal worden bezien in hoeverre het plan volledig zal kunnen worden uitgevoerd.

De volgende activiteiten zijn in dit plan opgenomen.

1. Museumbezoek in de regio, voor leden en introducees

2. Jubileumviering (kerkdienst ZorgSaamziekenhuis De Honte) - zaterdag 30 april (i.v.m. oprichtingsdatum 18 april), aanvang 17.45 uur

3. Jubileumviering (kerkdienst Philippine) - zondag 1 mei (i.v.m. oprichtingsdatum 18 april), aanvang 10.30 uur

4. Fietstocht voor leden en introducees - woensdag 22 juni

5. Zingen van oud Hollandse (shanty) liedjes op de trappen van de Cuyperskerk - KERMIS zondag 4 september, van 15.00 - 17.00 uur WEGENS TE GERINGE BELANGSTELLING AFGELAST

6. Rozenkrans, Marialiederen en -liedjes in de kerk te Philippine - zaterdag 1 oktober, van 15.00 - 17.00 uur

7. Sint Caeciliafeest + Stadswandeling met gids door Sas van Gent + bonte avond, voor leden, introducees - zaterdag 12 november

8. Sint Caeciliakerkdienst met muzikanten en muziekliefhebbers - zondag 20 november, aanvang 10.30 uur RK Kerk Philippine

9. Diverse kerstactiviteiten, w.o. elders zingen.