Nieuwsbrief 1 juni 2022

View this email in your browser

Nieuwsbrief
2022/5  
1 juni 2022

Beste parochiaan,

Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl.
We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft af: bureau@eparochie.nl  We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

-Op de drempel
-Parkdienst kan weer doorgaan
-Afscheid pastor Niek van Waterschoot
-Vastenaktiecampagne daverend succes
-Tweede leesgroep dr. Noëla Polet
-Interactieve lezing met Marinus van den Berg
-Volgende Open Deur-bijeenkomst
-Zegenen graven te Zuiddorpe
-Rooster vieringen juni
-Algemene informatie - contact

 

Op de drempel

Pinksteren: de Kerk kleurt rood! Heftig en vurig komt de Heilige Geest
binnenstormen, helemaal in de geest van Jezus. Het doet je bloed sneller stromen,
zodat je warm wordt en blozend opspringt uit wat je versteend hield of verstard.
En zie: vrolijk verschijnt het vuur op alle hoofden. Niemand wordt overgeslagen.
Aan niemand wordt getwijfeld.

Vuur op álle hoofden. God vertrouwt erop: ‘Gij kunt het volbrengen.’ Wat valt er
te volbrengen? Leven, geloven, opstaan tegen alles wat doodongelukkig maakt, wat
kleineert en uitput. Moet het foutloos volbracht worden? Nee. Het wordt volbracht
zoals het gaat: met vallen en opstaan, lachend en stralend of huilend de wanhoop
nabij, via omwegen, alleen, of met een ander.

God vertrouwt erop?
Misschien kreeg je vroeger maar weinig zelfvertrouwen mee.
Misschien hadden mensen niet zo’n hoge pet van je op.
Misschien werd je bang gemaakt voor God weet wat.
Misschien werd alles wat vreemd of nieuw was uit je hoofd gepraat.
Misschien heeft niemand ooit tegen je gezegd: ’Je kunt het volbrengen’.
Denk dan niet: ’Pinksteren is niet voor iemand zoals ik’.
Maak jezelf niets wijs. Laat je niet door een ander van de wijs brengen.
Je kunt het. Uit kracht van de Geest.

Op Pinksteren steekt een storm van protest op tegen gesloten deuren, tegen angst,
tegen berusting, tegen alles wat doodongelukkig maakt. Een laaiend vuur zet zich
neer op alle hoofden. Alle. Vertrouwen van Godswege. Vertrouwen in al die
verschillende hoofden en harten, zo kleurrijk en divers als ze zijn, maar verenigd in
hun liefde voor Jezus, in hun zoeken hoe je Hem volgt en recht doet aan zijn
evangelie. ‘Gij kunt het volbrengen.’

Zalig Pinksterfeest!                          

 

Parkdienst kan weer doorgaan

Na twee stille coronajaren gaat de parkdienst weer door en wel op zondag 17 juli
om 11.00 uur in het park achter ’t Meulengat te Sluiskil (St. Elisabethlaan 49: volg
de pijlen waarop staat: paradijs). In de kerken te Philippine en Terneuzen is er die
zondag geen viering.

Paradijs
Het paradijs lijkt vaak verder weg dan ooit. Wie of wat wijst de weg naar een plek
waar het leven voor iedereen goed is? Wat is er voor nodig? Daarover gaat de
parkdienst dit jaar. We doen ons best om er ter plekke een stukje paradijs van te
maken, door

-een eucharistieviering voor jong en oud, met een beetje geluk in de open lucht
-muziek, van Muziekvereniging Sluiskil - De Volharding Zaamslag
-een gezellige picknick na de viering.

Kinderen opgelet!
Heb je een knuffel zoals een beer, een aap,
een hond, een vogel: neem mee!
Geen paradijs zonder dieren!

Praktische informatie
De parkdienst begint om 11.00 uur in hetpark achter ’t Meulengat te Sluiskil. De muziekvereniging speelt zich warm vanaf
10.45 uur. 

Na de eucharistieviering is er in het park een picknick. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Broodjes en dergelijke graag zelf meenemen. In ‘’t Meulengat’ zijn toiletten. Voor zitplaatsen in het park wordt gezorgd.

En als het regent?
Bij regen gaat de parkdienst door in ’t Meulengat (in de voormalige kapel van het ziekenhuis).
Neem ook dan uw picknick mee!

Iedereen, jong en oud en waar ook vandaan: hartelijk welkom bij de parkdienst!

 

Afscheid pastor Niek van Waterschoot

Beste parochiaan,

Op 17 september a.s. bereikt pastoraal werker Niek van Waterschoot zijn pensioengerechtigde leeftijd en treedt hij uit dienst van de Elisabeth-parochie. Hij is dan 36 jaar werkzaam geweest in een functie behorend bij het bisdom Breda waarvan bijna 23 jaar voor onze parochie. Naast de algemene pastorale taken zette Niek zich in het bijzonder in voor Caritas en de Vastenactie.

Het parochiebestuur nodigt u graag uit om afscheid te nemen van Niek op zaterdag 16 juli in de kerk van Philippine. Het cadeau voor Niek bestaat uit het optreden van The White Group en de hier aan verbonden collecte voor Mercy Home “Pope Paul VI” in Nanjanad India. Dit is een thuis voor zeer zwaar gehandicapte mensen.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom en wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Na het welkomstwoord om 14.00 uur treedt The White Group op. Aansluitend volgen enkele toespraken. Rond 16.00 uur wordt u uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje persoonlijk afscheid te nemen van Niek.

In verband met de kermis en wielerkoers is het die zaterdag druk in Philippine en moet u rekening houden met parkeerproblemen in de buurt van de kerk.

Met hartelijke groet en we hopen u te ontmoeten bij het afscheid van Niek,
pastoor Wiel Wiertz
 

Vastenaktiecampagne daverend succes!

€50.000 voor Sibusiso!

Het was spannend: de Vastenaktiecampagne 2022. Na twee jaren met
coronabeperkingen konden we weer volop actie voeren. Maar hoe zou dat
uitpakken? Waren er nog voldoende vrijwilligers beschikbaar? Wat voor invloed had
twee jaar in de “pauzestand” op de opbrengst? Het is fantastisch afgelopen.
Betrokken, gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers maakten er een geweldige
campagne van. En er was een optimaal eindresultaat: €50.000 voor het
Sibusisoproject. Dankzij: de wafelacties, de sponsorlopen op de basisscholen,
de pop-up vastenwinkels, het benefietconcert, de vastenmaaltijden, de fancy fair,
de boekenverkoop, de support van caritas en nog zoveel meer.
Ik vond het geweldig om te zien hoe mensen zich ingezet hebben voor Sibusiso.
Hartelijk dank aan alle mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen.
Als pastor ben ik zeer fier op al deze vrijwilligers en vrijwilligsters.

pastor Niek van Waterschoot

 

Tweede leesgroep dr. Noëla Polet

 

Dr. Polet startte op 17 mei met de bespreking in kleine groep van het boekje ‘Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving’, geschreven door Kardinaal Jozef De Kesel (aartsbisschop van Mechelen-Brussel).

Er is vraag om in september een tweede groep op te starten, maar dan in de avonduren. Met het oog op de reis die dr. Polet moet maken, is mogelijk als aanvangstijd: 18.00 uur.

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan, met een aanduiding op welke avonden u zou kunnen komen.

U krijgt dan een uitnodiging. Wilt u vervolgens meedoen, dan bestellen we het boekje voor u, mocht u het nog niet hebben. Het boekje kost 15 euro. Verder vragen we per bijeenkomst 2 euro. Uw aanmelding is welkom bij het parochiesecretariaat.
(zie Algemene informatie)

 

Volgende Open Deur-bijeenkomst

 

Open Deur is een oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken. ‘Bezield en bewogen’ is het uitgangspunt van de Open Deur, en dat merk je.

Het blad brengt als vanzelf gesprekken op gang over geloof en leven, kerk en samenleving. De bijeenkomsten zijn gestart in 2008 en worden geleid door pastor Marjan Dieleman. Iedereen is welkom!

Volgende bijeenkomst

Vrijdag 22 juli – 14.00 uur – parochiecentrum Terneuzen

Eigen bijdrage – indien mogelijk

3,00 euro (prijs maandblad zonder verzendkosten: 4,50 euro).

Dit bedrag kan tijdens de Open Deurbijeenkomsten in het geldbusje worden gedaan. Koffie, thee, enzovoorts, zijn gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan tot één week vóór de Open Deur-bijeenkomst van uw keuze.

U ontvangt dan tijdig het betreffende maandblad thuis.

Gelieve u aan te melden bij het parochiesecretariaat. (zie Algemene informatie)

 

Zegenen graven te Zuiddorpe

Op 12 juni zal pastor Ralf Grossert na de zondagsdienst de graven op de begraafplaats zegenen. Op deze manier geeft Parochiekern Zuidoost een andere vorm aan de herdenking van onze dierbaren dan gebruikelijk tijdens de kermisviering. De kermisviering op 13 juni vervalt

 

Rooster vieringen juni 2022

 

Algemene informatie

Parochiesecretariaat Elisabeth-parochie

Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur via telefoonnummer 0115 – 616006 of e-mail: bureau@eparochie.nl

Reserveren
We zijn dankbaar dat het niet meer nodig is om te reserveren voor vieringen. Voor de verschillende lezingen en activiteiten vragen we u wel te reserveren. Mocht een lezing of activiteit door omstandigheden niet door gaan, dan kunnen we u tijdig bericht geven.

Voor wie een lichtje wil ontsteken

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur.
Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.
Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van
13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.

Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet
Livestream Elisabeth-parochie: https://kerkdienstgemist.nl. Zoek ‘Terneuzen’ en vervolgens ‘Emmaüskerk’.
Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur.
https://kro-ncrv.nl/pastoraat
Maandelijks: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team bij Omroep Hulst. Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl
Wekelijks gebedsmoment op facebook:
https://www.facebook.com/gezinspastoraat
Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:
https://www.geloventhuis.nl

 

Hartelijke groet!
 

Pastoor Wiel Wiertz

Kapelaan Rodrigo Rojas Romero

Pastor Niek van Waterschoot

Pastor Marjan Dieleman-Fopma

Mevrouw Bianca Ivens, teamassistente

 

Ons adres:

Elisabethparochie

Alberdingk Thijmstraat 2

TERNEUZEN, Zeeland 4532 CZ