Home » Recent-H5

Een nieuwe pastoor

In eerste instantie werd pastor Brooijmans als interim-pastoor benoemd en kon pastor Miel Erpelinck na een aantal jaren van waarneming het wat "rustiger" aan doen, overigens zijn priesterlijke taken niet verzakend.

Op 30 november 2014 werd Wiel Wiertz (foto) als priester-pastoor geïnstalleerd voor de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen. Hij krijgt de leiding over de drie parochies, waaronder de Elisabethparochie.

Het is het moment waarop Pastor Miel Erpelinck, écht zijn georganiseerd pastorale werk kon neerleggen. Overigens draagt hij nog vrijwel elke zondag, mede door het gebrek aan priesters, ergens in de parochie een Eucharistische dienst (H.Mis) op.

Nu kan hij zich wat meer met zijn hobby's bezighouden; zijn interesse in de geschiedenis van Sint Anna en natuurlijk zijn passie voor muziek. Zijn bijzondere betrokkenheid bij het Cuyperskerkkoor is merkbaar. Hij is ook heel veel jaren een bezielend moderator van het koor geweest. De contacten met dit koor zijn dan ook heel intensief gebleven.

Het Pastoresteam - een groep lekenpastors - dat sedert de jaren negentig in de Parochie werkzaam is, wordt voor de diensten ook nu nog nauw bij het Cuyperskerkkoor betrokken. Hoewel Pastor Erpelinck nog altijd als dé moderator wordt beschouwd, wordt van het pastoresteam één van hen als zodanig geroepen voor het bijwonen van de ledenvergaderingen. Een traditie, die nog steeds opgang kent.

In de loop der jaren is het pastoresteam, als gevolg van de secularisatie, aanzienlijk gekrompen. Thans wordt het gevormd door: pastoor Wiel Wiertz, pastor mw. Marjan Dieleman en pastor Niek van Waterschoot.

De eerste lekenpastor die in parochie H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent werd ingezet, was Carine Dochy, een jonge vrouw uit België. Vreemd was het om een lekenpastor, zoals dat toen gezegd werd, de "mis" te zien doen. ...En dán nog wel een vrouw!!! ......Dát werd helemáál wennen! Toen ze haar eerste viering had - bij haar installatie op 23 juni 1991- werd zij door het Cuyperskerkkoor - toen nog Parochieel Gemengd Koor "St. Caecilia"  verwelkomd met het liedje: "Carina, Carina" op de wijs van Marina van Rocco Granata (zie archief Tab Overige).

Het pastoresteam werd aanzienlijk uitgebreid met de komst - in 1996 - van pastor Katrien Van De Wiele, een aimabele Belgische, die op 8 januari 2012 haar afscheidsviering deed, waarin zij met weemoed ten afscheid werd bezongen met het lied:   "Dank u Katrien" op de wijs van "Nu zijt wellekome" (zie archief Tab Overige).

Pastor Koen Jordens, werd als pastor aangesteld. Overigens kreeg hij al heel kort na zijn installatie een aanstelling bij het Bisdom en verliet om die reden de parochie. Ook Carine Dochy verliet in 1999 de parochie; ook al in verband met een aanstelling bij het Bisdom. Het pastoresteam was gelukkig op 1 maart 1999 al aangevuld met pastor Niek van Waterschoot.

De aanstelling - in 2000 - van pastor Ad van Loveren en in 2001 van pastor Marjan Dieleman-Fopma, completeerde het pastoresteam om te kunnen voorzien in de pastorale zorg van in de in 2004 nieuw gevormde Elisabethparochie. Pastor van Loveren verliet in 2015 het pastoresteam om elders in het Bisdom werkzaam te zijn.

Om het ontstane tekort aan pastores enigszins op te lossen, gaat sinds 2015 ook pastor diaken drs. Egbert Bornhijm regelmatig voor in de vieringen te Philippine. De eerste viering van het Cuyperskerkkoor, met hem, was de Sint Caeciliaviering van 15 november 2015, waarbij enkele jubilarissen van het Cuyperskerkkoor werden gehuldigd. Hiervan is op deze website een reportage geplaatst onder het tabblad "Jubilea".

Pastor Bornhijm (1960) werd op 8 novem­ber 2009 in de H. Quir­i­nuskerk te Hal­steren door biss­chop Van den Hende tot diaken gewijd.
De heer Born­hijm was sinds 2006 als pas­toraal werker werkzaam in de Sint Christof­fel­parochie, een samen­werk­ingsver­band van de parochiek­er­nen van Lep­el­straat, Tholen, Oud-Vossemeer en Hal­steren. Tevens was hij sinds 1 augus­tus 2009 werkzaam als deke­naal coör­di­na­tor in het deke­naat Het Markiezaat.

Pastor Bornhijm werd in oktober 2014 door Mgr. Liesen benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene en is werkzaam als stafmedewerker voor het vicariaat Middelburg.

 

-o-o-o-o-

 

Tot 1 januari 2015 bestond het Cuyperskerkkoor nog uit 19 leden, te weten:

de sopranen: Riet Weemaes, Magda van Dorst, Betsy Claeijs, Vera Hemelsoet, Marian Heijens,                           Gerda Schauwvliege en Rosa Winne;

de alten: Margriet Vermeersch, Thelma van Bambost, Emmy Koorevaar, Riet de Witte, Addy Doolaege,              Riet Samijn en Marguerite Coens;

de tenors: Johan Verplanken, Karel van Dorst, Arthur Wauters, en:

de bassen: Pierre Samijn en Theo Spuesens.

Elk vertrek is voor een koor een pijnlijke aderlating. Riet de Witte, Vera Hemelsoet en Margriet Vermeersch stopten er mee.

Sinds 1 april 2016 kan het koor zich weer verheugen in de zangkwaliteiten van Margriet Vermeersch, die na 11 maanden van afwezigheid het koor weer heeft versterkt.

Sedert 6 februari 2018 heeft zich tenor Edward De Rudder zich bij het koor gevoegd.

 

Het Cuyperskerkkoor zingt graag en wordt ook graag gehoord. Dit blijkt uit de reacties van pastores en parochianen. Dit stimuleert om met veel ambitie te blijven zingen.

Zingen is gezond voor lichaam en geest. Het is sociaal. Zingen is plezier, drama. Kortom: emotie!

Het Cuyperskerkkoor zingt graag elders, op uitnodiging, mits het niet een kerkdienst in Philippine muzikaal moet opluisteren. Maar, ergens op locatie gaan zingen: graag! Zoals in het ZorgSaamziekenhuis De Honte in Terneuzen; op de Dodenherdenking in Sas van Gent, kerstrecitals etc.

Zoals al eerder gememoreerd is het een echte vriendenclub, die houdt van gezelligheid. Soms zo erg, dat dit

wel eens tot wanhoop van de dirigent-organist leidt.

Er wordt soms wat af gekeuveld. Maar, altijd is er weer de discipline om er op de repetitie en de uitvoering iets goed van te maken.

Het koor gaat graag op pad.                                                                                                          Tegenwoordig vanwege de kosten gewoon in de buurt; op de fiets of te voet

 

    Bij paster Sies in Watervliet                                  Op de fiets langs de Staats-Spaanse linie                Gewoon een wandeling door eigen stad 

 

Het Cuyperskerkkoor - Jubileumjaarvergadering 8 maart 2016

 

 foto: Jozef Heijens

 

Op de groepsfoto, v.l.n.r.

1ste rij: Addy Doolaege-de Koeyer ~ Jochanan van Driel s.s.t.t. (dirigent-organist) ~ Marguerite Coens-Impens ~  Rosa Winne-Thomas.

2e rij: Thelma van Bambost-Porcari ~ Riet Samijn-Franken ~ Gerda Schauwvliege-de Hulsters ~ Riet Weemaes ~ Marian Heijens-de Block

3e rij: Magda van Dorst-Kesbeke ~ Karel van Dorst ~ Emmy Koorevaar-van de Putte.

4e rij: Pierre Samijn ~ Arthur Wauters ~ Betsy Claeijs-Neyt.

5e rij: Theo Spuesens (voorzitter) ~ Jo Verplanken.

Het koor zingt prachtige stukken, zoals o.a.:

(Om te beluisteren, klik naar keuze op een van onderstaande links)

Passieliederen, o.a.:

Kerstliederen, o.a.:

En vele andere ..........

Een zeer uitgebreid repertoire dus.

 

En ook dít is uit het Cuyperskerkkoor voortgekomen

zanggroepje  De TeBas (Tenor & Bas)                   een kwartet apart                                 met plezier voor velen

foto links, v.l.n.r.: Arthur Wauters - Johan Verplanken -  Karel van Dorst - Theo Spuesens